Diakónia

A szolgálat rövid története

Az 1929 óta létező gyülekezetben mindig hangsúlyos volt a diakóniai munka: a szegények, elesettek, rászorulók, idősek, betegek és családtagjaik ápolása, felkarolása, gondozása. Immáron több mint 10 éve igyekszünk szervezetten diakóniai csoportot működtetve, a kapcsolattartást intenzívebbé téve végezni ezt a szolgálatot.

2008-ban Kenézné Ádám Zsuzsanna mentálhigiénés szakember Kovács Gergely lelkész és diakóniai lelkületű testvérek segítségével hívta életre a „Cserépedények” diakónia csoportot a Károli Gáspár Református Egyetem mentálhiginés projekt megvalósításaként.  Így csoport indulásánál ott volt: Eschbach Tiborné Éva, dr. Futó Judit, dr. Kádár Katalin, Kassai Csilla, Küller András, Nagyházi Emőke, Nikházy János (), Müller Károlyné Gizella, Péter Imre és felesége Ilonka, Szarka Emőke, Szigeti Zsuzsanna, és Sziklai Istvánné Ágnes.

Hat éve rendszeres diakóniai képzést tartunk a szolgálatunkhoz kapcsolódó témákban, amelyben Szarka Miklós lelkipásztor, pasztoralpszichológus és Háromszéki Botond kórház lelkész előadásaival, esettanulmányi gyakorlataival komoly szerepet vállaltak.

Lelkiség megjelenése a szolgálatban

Krisztussal fenntartott élő kapcsolat teszi lehetővé, hogy az Ő akarata szerint végezzük diakóniai munkánkat. A magányos idősek, betegek várják, igénylik látogatásaink alkalmával a beszélgetést és a közös imát. A diakóniai szolgálat közösségben, vagy egyéni csendességünkben visszük a szenvedő, rászoruló ember ügyét imádságainkban az Úr elé. Az imaszolgálat mellett a lelkipásztorokkal együttműködve, őket kiegészítve lelkigondozást végzünk. Munkánkban fő szempont a szeretet, a türelem, és az érdeklődő meghallgatás: fáradhatatlanul forduljunk a rászorulókhoz, és – őszinte hálaadással – eszközök legyünk az Úr kezében, az Ő dicsőségére.

A diakóniai szolgálatok célcsoportjai

Gyülekezetünkben több mint hetven 75 év feletti vagy fogyatékkal élő testvér van, ők az elsődleges célcsoport. A korcsoportból adódóan többen vannak otthoni vagy kórházi ellátásra szoruló betegek, akik kifejezett figyelmet igényelnek. Csakúgy, mint az anyagi nehézségekkel küszködő idősek, családok, nagycsaládosok.

A szeretetkapcsolatot elsősorban hittestvéreinkkel gyakoroljuk, de a közvetlen környezetünkben élő, hitben nem járók diakóniai gondozását is végezzük missziós céllal. Közelünkben lévő két nem felekezeti idősotthonban nagyobb ünnepek előtt segédkezünk az istentisztelet megtartásában (húsvét, pünkösd, reformáció, karácsony) és havonta tartunk bibliaórát. Segítő párokat alakítottunk ki, amivel egymást is segítjük a szolgálatban. Havonta tartunk megbeszélést a lelkipásztorok, a gondnok részvételével és teszünk javaslatot a további feladatokra. A szolgálat során mi is épülünk, és a gyülekezeti közösség is gazdagodik, az Úr akarata szerint.

Szolgálataink

Hajléktalanok segítése

Gyülekezetünkben 2018 év égén fogalmazódott meg, hogy a cselekvő szeretetet (ld. az irgalmas szamaritánus története - Lukács 10, 33-35) a környezetünkben élő hajléktalan elesettek felé szervezett formában is kinyilvánítsuk.

Szállító szolgálat

A diakóniai szolgálaton belül megalakítottuk a Szállító szolgáló csoportot azzal a céllal, hogy segítsünk azoknak a testvéreknek,akik csak így tudják látogatni a gyülekezeti alkalmakat.

beteglátogatás

A korcsoportból adódóan többen vannak otthoni vagy kórházi ellátásra szoruló betegek, akik kifejezett figyelmet igényelnek. A segítségnyújtás a betegek látogatásával, lelki támogatásával, és a mindennapi életükben nyújtott segítéssel valósul meg. A magányos idősek, betegek várják, igénylik látogatásaink alkalmával a beszélgetést és a közös imát. A diakóniai szolgálat közösségben, vagy egyéni csendességünkben visszük a szenvedő, rászoruló ember ügyét imádságainkban az Úr elé.

Idősgondozás

A segítségnyújtás a magányos idősek látogatásával, lelki támogatásával, és mindennapi életükben nyújtott segítéssel valósul meg. Különösen azokkal az idősekkel való kapcsolattartás nélkülözhetetlen, akik már nehezen, ritkán jutnak el a gyülekezetbe. Karácsonykor ajándékcsomaggal látogatjuk meg őket és virágvasárnap szeretetvendégséget szervezünk, amit egy régi hagyomány felelevenítésével „Érett kalászok” szeretetvendégségének hívunk.

Anyagi támogatás

A rászoruló nagycsaládokat, fogyatékkal élőknek rendszeresen anyagi és egyéb segítséget nyújtunk.

Háttér szolgálat

Feladatunk közé tartozik a szeretetvendégségek, a gyermektábor és egyéb gyülekezeti alkalmak szervezése és háttér szolgálata.

Kit kereshetek

Ráczné Kulcsár Katalin

Szabó Erzsébet

Koller Klára