Esküvő

Örömmel és imádságos szívvel várjuk azokat, akik Isten színe előtt szeretnék összekötni közös életüket a házassági szövetségben.

A házasságot Isten szerezte, ami egy férfi és egy nő életen át tartó szövetségi szeretet-kapcsolata. Az esküvő alkalmával ezt a szövetséget köti meg a pár Isten és a gyülekezet színe előtt, amikor Isten áldását kérik közös életükre, és ünnepélyes esküvel fogadják meg, hogy szeretetben és hűségben kitartanak egymás mellett.

Hisszük, hogy a házasságban a felek kiegészítik egymást, felelősséget vállalnak közös döntéseikért, megosztják egymással örömüket, bánatukat, közös életüket. Jézus szavai szerint a házasságban a férfi és a nő „lesznek ketten egy testté. Úgyhogy már nem két test, hanem egy” (Máté 19, 6).

A házasságban a Biblia szerint a házasfelek Isten előtt értéküket és méltóságukat tekintve egyenlőek, ugyanakkor szerepüket tekintve különbözőek: a férj felesége iránt áldozatkész és szerető, gondviselő vezető, a feleség pedig a férjét tisztelő és engedelmes segítőtárs.

Mivel a házasság egy életre szóló szövetség, ezért az esküvő előtt fel is kell készülni erre. A házasulandó párokat szeretettel várjuk a jegyes-beszélgetésekre, amikor Isten Igéje alapján egyrészt a keresztyén házasság jelentésével lehet megismerkedni, másrészt egymás kapcsolata is elmélyülhet.

Az esküvők időpontja általában péntek vagy szombat délután szokott lenni, de egyéni egyeztetés is lehetséges. Templomunk férőhelyét tekintve kb. 120 fő befogadására alkalmas.

Lelkipásztoraink  szeretettel várják személyesen, vagy a lelkészi hivatal bármely elérhetőségén, a házasságra készülő jegyespárokat!

Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják segíteni egymást.” (Préd 4, 9-10)