Temetés

Jézus Krisztus a gyászban is velünk van, osztozva fájdalmunkban, Szentlelkével vigasztalva.

Szeretnénk segíteni gyászoló testvéreinknek abban, hogy Isten Igéje és gyülekezetünk közössége által békességben fogadhassák el és dolgozhassák fel szeretteik elvesztését.

Az ügyintézés menete:

  • Ha haláleset történt, először a Temetkezési Vállalatnál kell elindítani az ügyintézést. Ha megvan a temetés időpontja, kérjük jelezzék a lelkészi hivatalban.
  • A temetés időpontjának egyeztetése után személyes találkozóra kerül sor a lelkésszel. Ekkor az adatok felvételén túl megbeszéljük a búcsúztatás menetét, tartalmát. Ha nem temetői búcsúztatást szeretnének, lehetőség van templomi, ill. háznál történő búcsúztatásra is. (urnás temetés esetén) Ezen a találkozón kerül sor a temetési stóladíj rendezésére is.
  • A temetés utáni vasárnapi istentiszteletre meghívjuk a gyászolókat. Az istentiszteleten imádkozunk a gyászoló családért, a hirdetésekben röviden megemlékezünk elhunyt testvéreinkről, ill. külön kérésre emlékharangozást is tartunk.
  • Felhívjuk figyelmüket, hogy egyházunk rendje szerint a gyülekezetünk illetékességi területén (1028,1029) élt testvéreinket temethetjük el. Ettől eltérő esetben, a területileg illetékes lelkész engedélyével lehetséges a temetés.
  • Szeretettel várjuk a gyászoló család tagjait gyülekezeti alkalmainkra!

Boldog, akik sírnak, mert ők megvígasztaltatnak.” (Máté 5,4)