Hitvallásunk

Gyülekezetünk kis családias körökből építkezve fejlődik szeretetben egy nagy családdá, azt a missziói célt tartva szem előtt, hogy az Istentől elfordult és emberektől elidegenedett világban embertársainkat újra összekapcsoljuk Krisztussal és egymással.

Elsődleges feladatnak tekintjük, hogy a tiszta evangéliumot hirdessük a változó világban, ahol minden viszonylagossá kezd válni.

A tiszta evangélium alapja, hogy a Biblia tanítása szerint igyekszünk élni a mindennapjainkat.
Ezt a tanítás foglalják össze, teszik közérthetőbbé hitvallásaink, a Heidelbergi Káté  és a II. Helvét Hitvallás