Reggeli Istentisztelet

Dicsőítés, imádság, igehirdetés, elcsendesedés gyülekezeti közösségben. A gyülekezeti élet kiindulópontja, ahol vasárnapról-vasárnapra Isten igéje és Szentlelke vezet minket személyes és közösségi életünkben.