Június 23-án, csütörtökön 18.00 órakor bibliaórára várjuk a Testvéreket a templomba.

Tanulmányozzuk közösen Isten Igéjét!

„Az utolsó után”
Igemagyarázat: Schanda Anikó
Alapige: Jelenések 15