Június 16-án, csütörtökön 18.00 órakor bibliaórára várjuk a Testvéreket a templomba.

Tanulmányozzuk közösen Isten Igéjét!

„Az Emberfia ítéletet tart”
Igemagyarázat: Czentnár Simon
Alapige: Jelenések 14,14-20