buy clomid    
 

"Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mert betörte az érckapukat, és leverte a vaszárakat! (Zsoltárok 107,15-16)

Presbiterválasztás

Kozosseg

A buy clomid online gyülekezetet vezető jelenlegi presbitérium 6 éves mandátuma 2017. december 31-én lejár. A presbitérium március 29-i ülésén elfogadott határozatával elindította az idén ősszel esedékes presbiterválasztás folyamatát. Ennek értelmében megalakult a presbiterjelölő buy kamagra online bizottság, melynek tagjai: Dr. Futó Judit, Nagyházi Emőke, Péter Imre, Nagy Dávid, Kovács Gergely.

A bizottság tagjaihoz lehet fordulni javaslatainkkal, ötleteinkkel a 2018-tól 6 éven levitra online át szolgáló presbitérium tagjaira vonatkozóan. A javaslatokat szóban és írásban is át lehet adni. A javasolt személy nem válik automatikusan jelöltté, hiszen a bizottságnak számos fontos, lelki és technikai szempontot mérlegelve kell összeállítania a jelöltlistát.

Kérjük buy priligy a gyülekezet tagjait, hogy imádkozzanak a presbiterválasztásért, közösségünkért, és azért, hogy Isten akaratát megértve, erős, egységes, Isten dicsőségére élő és szolgáló presbitériumot választhassunk ősszel!

1%
PESTHIDEGKÚTI
REFORMÁTUS
ALAPÍTVÁNY
18009640-1-41
Bővebb információ itt!

© buy generic propecia online Pesthidegkúti Református Gyülekezet 2013-2015.