"Boldogok azok a szolgák, akiket ébren talál az uruk, amikor megérkezik." (Lukács 12,37)
 

 

Presbiterjelöltek bemutatkozása

Kozosseg

A gyülekezetet vezető jelenlegi presbitérium 6 éves mandátuma 2017. december 31-én lejár. A presbitérium március 29-i ülésén elfogadott határozatával elindította az idén ősszel esedékes presbiterválasztás folyamatát. A jelölés időszaka véget ért, október 29-i ülésén a presbitérium összeállította a jelöltlistát, melyet az alábbiakban közlünk. A presbiterválasztó egyházközségi közgyűlés december 10-én lesz, a 10.00-kor kezdődő istentisztelet keretében. (Ezen a vasárnapon kivételesen csak 10.00-kor tartunk istentiszteletet!) Az alábbiakban megismerhetik a presbiterjelöltek írásos, fényképes bemutatkozását.

 

A presbiter jelöltek(Abc-sorrendben):

 A következő kérdések alapján mutatkoznak be a jelöltek:

1) Születési hely és idő.

2) Mióta buy kamagra online jár a gyülekezetbe?

3) Miért buy generic propecia online fogadta el a jelöltséget?

4) Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

5) Néhány mondat magáról.


Csengődy Krisztina, dr.


 Csengody K

1.     1961 január 9-én születtem Budapesten. Szüleim: dr. Halász Mária és dr. Csengődy József, mindketten orvosok.

2.     A Pesthidegkúti református gyülekezetbe kb. 12-13 éve járok. Eleinte ritkábban voltam jelen, később rendszeres résztvevő lettem. Annak idején Budaligeten laktam, kerestem egy elérhető közelségben lévő református gyülekezetet. Pár éve beköltöztem a „városba” (II. kerület, Fillér utca 62.), de a Pesthidegkúti Gyülekezet mára az életem olyan fontos és mértékadó részévé vált, hogy maradtam és örömmel járok „ki” az alkalmakra.

Evangélikus családba születtem: nagyapám és nagybátyám evangélikus lelkészek voltak. Első házasságom révén kerültem bele a református közösségbe.

3.     Több oka is van, hogy elfogadtam a jelöltséget. Először is rendkívül megtisztelőnek tartom, hogy javasoltak: hogy bárki is, akár egyetlen személy is alkalmasnak tart erre a pozícióra. Az a tény, hogy a Jelölő Bizottság formailag alkalmasnak talált a jelöltségre, megerősített ebben. Az én életem egyik fontos szempontja a felelősségvállalás. Ha valóban vannak bennem a presbiteri tevékenység végzésére alkalmassá tévő tulajdonságok, valamint mások bíznak bennem, kötelességemnek érzem, hogy vállaljam és a tőlem telhető legjobb szándékkal és tudással eleget tegyek a feladatnak. Ehhez persze egyedül kevés vagyok, akármennyire is látszom „alkalmasnak”… Az Úr segítségében és iránymutatásában bízom, amikor igent mondok.

4.     A nyári Gyerektáborok háttér szolgálatában (élelmiszer bevásárlás és szállítás) vettem részt. Szívesen foglalkoznék szervezési feladatokkal (pl. nyári csendes napok, őszi hétvége, alkalmi kirándulások szervezési munkái – szállás, utazás stb.). A munkaidőm miatt (naponta 9-6-ig) inkább hétvégén vagy hétközben esti időpontokban végezhető tevékenységekben tudok részt vállalni. Szeretném egy picit a természet felé is irányítani a közösséget: pl. kirándulások, séták formájában. Ugyancsak fontosnak tartanék egy kis ismerkedést a környezetvédelemmel – én magam a Greenpeace-nél tevékenykedem önkéntesként.

5.     Végzettségemet tekintve orvos vagyok, az utóbbi években egy nagy gyógyszercég gyógyszer mellékhatás feldolgozásának munkájában veszek részt. Korábban gyógyszerkutatással, toxikológiával, EU-s vegyianyag szabályozással foglalkoztam.

 Első férjem balesetben meghalt, második házasságom válással végződött, Gyermekeim: Mátyás – 5 éve, 26 évesen meghalt. Borbála (29 éves), Júlia (27 éves), Zsigmond (22 éves).

Szeretem az egyenességet, fontosnak tartom a tiszta és szelíd hozzáállást – legyen az akár csak egy hétköznapi beszélgetés. Örülök, ha olyan helyzetben vagyok, amiben aktív lehetek. Eddig sok nehéz helyzet és időszak érlelt, örülök a békés napoknak és napsütésnek, amikor előre tekinthetek és lépkedhetek. Rengeteg tanulnivalóm és tervem van – elsősorban az, hogy nap mint nap világosan lássam, mi az Úr szándéka velem.


Eszenyi Dénes


Eszenyi D

1.    Születési hely és idő:

Budapesten 1941-ben.

2.    Mióta jár gyülekezetbe:

Gyermekként 1948-tól „vasárnapi iskolás”-ként felnőtt koromig a Klauzál téri református gyülekezetbe jártam. Lelkészeim: Farkas József, Siklós József, Hegyi Füstös István voltak. A mai napig sok szállal kötődöm a gyülekezethez. Szüleim elvesztése után 1975-ben Hidegkútra költöztem. Nagy meglepetésemre Dobos Károly lelkész úrra, családunk pásztorára találtam, aki segített a beilleszkedésben.

3.    Miért fogadta el a jelölést:

Úgy érzem, hogy továbbra  is tudom szolgálni a gyülekezeti munkát tevékenységemmel.

4.    Milyen szolgálatban vesz részt:

Mint ahogy eddig is, a pénzügyi bizottság munkáját kívánom segíteni.

5.    Néhány mondat magamról:

Házasságban élek, feleségem Balogh Ilona. Két felnőtt korú lányunk Orsi és Zsófi már önálló életet élnek, hűséges családtagjaink, akikre számítani lehet mindenben. Közel 70 évnyi egyházi kötődésem mellett is van mit elsajátítanom a hit területén, és ebben nagy segítőim a lelkészeink és a gyülekezet közössége.

A Hidegkúton eltöltött több mint 40 év után közösségi és baráti kötődéseinknek köszönhetően egy kis oázisra találtunk a Jó Isten segítségével.

Vezérlő igém: Aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem. Jn. 6.37


Fekete Tibor


Fekete T

Születési hely és idő: Budapest,1946. március 31.

 

- A Pesthidegkúti Református Egyházat 2011. óta látogatom, előtte a Fasori Református Egyházközségben gyakoroltam vallásomat 1950.-től.

Ott kereszteltek,ott konfirmáltam, s kötöttem házasságot, fiúnkat is ott keresztelték, ott konfirmált és kötött házasságot, első unokánk megkeresztelése és szüleim végső búcsúztatása, kolumbáriumi nyugalomba helyezésük is ott történt.

Abban a gyülekezetben alakult ki Jézus Krisztust követő keresztyén hitem.

 

-Amikor a gyülekezetünk Választási Bizottságának egyik tagja azzal a kérdéssel keresett meg, hogy vállalnám e a presbiteri jelőltséget, váratlanul, egyben megtiszteltetésként  ért a kérdés. A Biblia vonatkozó részeit áttanulmányozva és értelmezve, valamint lelkiismeretem szerint az igen válasz mellett döntöttem. Döntésemet Az apostolok cselekedetei 20,28 részében olvashatóak alapján hoztam meg; "Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett."  

 

- A gyülekezeti szolgálatok közül eddig is örömmel vettem részt a közösségi rendezvénye-

ken, csendes napokon és hétvégéken, nyári táborozások segítésében, takarítási - rendrakási feladatokban és nem utolsó sorban vásárlásokban, beszerzésekben.

Presbiterként az eddigi szolgálatok mellett főleg a gyülekezetépítésbe tartozó szolgálatok

közül választanék pl. műszaki ügyek, belső kommunikáció, templomi rend fenntartása.

 

-Hagyományosan református család második gyermekeként születtem. Felmenőim közül apai nagyapám és anyai dédapám is református lelkészek voltak. Édesapám és a testvérem az orvosi hivatásuk mellett szolgáltak presbiterként, szeretnék a nyomdokaikat követve én is minél többet tenni Egyházunk megújulásáért, Gyülekezetünk építéséért.

Életem során számtalan bizonyítékát kaptam Isten atyai gondoskodásának, Jézus Krisztus megtartó szeretetének a  munkámban és magánéltemben egyaránt.

A mindennapi kenyerünket mindig megadta a mi Atyánk, s hála Neki nyugdíjas éveinkben sem kellett még nélkülöznünk. Híradástechnikai és kereskedelmi felsőfokú képzettsége-

immel leghosszabb ideig,(15-15 évet), a Mokép Filmforgalmazási Vállalatnál , majd a

Magyar Televíziónál dolgoztam videoműsorok gyártását és forgalmazását végző szervezeti egységek műszaki és kereskedelmi vezetőjeként.

Jövő évben ünnepelhetjük házasságunk 50. évfordulóját feleségemmel, Somogyi Juliannával. Ő is református családban született és már ő is nyugdíjas. Előtte közgazdászként gazdasági vezető volt az Interkoncertnél. Egy gyermekünk született, Csaba, s eddig két unokánk, Patrik és Alex. Alex unokánk a hidegkúti gyülekezetünkben kapta meg a keresztség áldását. Fiunk és családja jelenleg külföldön tartózkodnak.

 

Gaál Péter

 Gaal P

Születtem:

 

Budapest, 1974. január 28.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

Gyermekkorom óta a Torockó téri gyülekezetbe jártam, majd 2012-ben - miután családommal visszaköltöztünk Hidegkútra – választottuk új lelki otthonunkul a hidegkúti gyülekezetet.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Látom azt, hogy gyülekezetünk reformációja milyen komoly kihívásokat támaszt a közösség és lelkipásztorunk számára. A bizottság felkérése számomra egyértelműen az Úr elhívását jelenti erre a feladatra.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Szeretnék továbbra is abban szolgálni, hogy gyermekeink a családon és az iskolán kívül elsősorban a gyülekezetet tekintsék olyan közösségnek, ahová jó örömmel tartozni és amely képes felvenni a versenyt a világ új, modern és divatos csábításaival.

 

Néhány mondat magáról

 

Feleségemmel immár 15 éve adott Bennünket egymásnak az Úr és azóta csodálatos ajándékként ránk bízta 3 gyermek felnevelését is. Gépészmérnökként egy magyar tulajdonú fűtéstechnikával foglalkozó cégcsoportot vezetek több mint 10 éve. Szeretném szakmai tapasztalataimmal is a gyülekezetet szolgálni.


Kálmán Ernő Béla, dr.

 Kalman E

Okleveles építészmérnök,

Doctor of Liberal Arts Mester fokozat a Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetemen,

A Magyar Művészeti Akadémia Köztestületi Tagja

 

Születtem: Debrecen, 1957. október 20.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

1983-tól élek Budapesten, majd 1989-ben kerültem

Pesthidegkútra, egy véletlen kirándulás kapcsán, ma

már tudom az Úr rendelte így. 1995-től élünk

Máriaremetén, megtalálván a Pesthidegkúti

gyülekezetet, Szabó Laci bátyám hívott presbiteri

szolgálatra. Azóta is igyekszem alázattal segíteni a

gyülekezet “épülését”.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Családi, apai-nagyapai örökségként szolgálom a Református Egyházat. Építészként az

Őrbottyáni Gyermekotthon bővítésével, a Méliusz Juhász Péter Református Idősek

Otthonának létrehozásával, majd a Kálvin János Református Idősek Otthonának

tervezésével. Mindig fontosnak tartottam, hogy az idősek és a fiatalok megtalálják a lelki

közösséget buy priligy Istenben, épületeimet eszerint tervezem.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Ma, amikor a keresztyén egyházat nap, mint nap támadások érik, a hitünkben való

megerősödés, az egymásba kapaszkodás, az ige mindennapokban való megélése az, amely

a családokat újra szervezheti. Azért szeretnék tenni, hogy a lelki gyülekezeti megújulás,

után, méltósággal tudjuk szolgálni a gyülekezetet és ezáltal az Igét, és így az új generáció

is továbbadhassa az ige üzenetét, az egymással való megbékélést.

Ez nem csupán mérnöki feladat, de a helyi közösségek szervezése, értékeink felismerése,

megismertetése, amiért feleségemmel Albrecht Beátával Pesthidegkúton dolgozunk.

 

Néhány mondat magamról

 

Itt ahol élünk, találtunk rá gróf Klebelsberg Kunó egykori vallás és közoktatási Miniszter

kastélyára. Elsőként a Klebelsberg Kultúrkúriát 1998-ban, majd 2017-ben a Klebelsberg

Emlék és Vendégházat is a helyi közösségek, barátok segítségével mentettük meg, ez ad

erőt a jövő feladataira, a közösség erejére nézve.

Soli Deo Gloria

 


Kőmíves Dávidné

 Komives Dne2

1.Kőmíves Dávidné Simon Zsuzsanna vagyok.

Budapesten, 1953. július 24.én születtem

 

2. Születésem óta itt élek a Hidegkúti út 86. sz. alatti családi házban. Itt kereszteltek, nt. Dobos Károly gyermek-istentiszteletein nőttem fel. Ő ismertetett meg Istennel és a hitemet megalapozta.

 

Itt konfirmáltam és 1977-ben ebben a templomban volt az esküvőm ifj. Kőmíves Dáviddal, kinek édesapja , ő volt a templomunk építője .  Dávid is születése óta Hidegkúton él, és 2005-ig a presbitérium tagja volt. Két gyermekünk született:  Zsuzsanna és Dávid  Sándor.  Itt kereszteltük meg őket és itt konfirmáltak. Zsuzsanna lányomat nt. Kovács Gergely adta össze Horkay Adriánnal, aki itt vette fel a keresztséget és konfirmált.   Két leányunokám is itt lett keresztelve.

 

3-4. 2011-ben jelöltek presbiternek, és nagy örömmel vállaltam a pót-presbiterséget, 2017, elején váltam teljes jogú presbiterré. Jelenleg a pénzügyi bizottságnak vagyok a tagja, évek óta segédkezem a gyermek táborok háttérmunkájában (konyhás néni). Segédkezem a 8 órai úrvacsorás istentiszteleteken. Ezeket a feladatokat szeretném folytatni, ha erőm engedi, mindent, amit erőm megenged.

2011 óta nyugdíjas vagyok, 2016 februárjában bekövetkezett haláláig ápoltam édesanyámat. Szükség szerint segítek az unokáim körüli tennivalókban.

 

5. Lelki fejlődésemre nagyon jó hatással vannak nt. Kovács Gergely vasárnapi prédikációi, és a csütörtöki bibliakörök beszélgetései, valamint a nyári csendes hétvégeken való részvételem. Ezek  lelkileg feltöltenek és hitem erősödését segítik.

 

Köszönöm a testvérek bizalmát.


 

Labancz Károly

 Labancz K

Születtem:

 

Miskolc, 1956. február 17.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

Református édesanya és katolikus édesapa gyermekeként két nővéremmel együtt katolikus hitben nevelkedtem. Egyetemi éveim óta élek Budapesten. Feleségemet megismerve kerültem református gyülekezetbe; a Kispest Rózsatéri Református Gyülekezetbe. Kezdetben az ifjúsági alkalmakra, később a gyülekezet életébe bekapcsolódva, gyermekeinkkel együtt jártunk ide, lelki otthonunkba. Felnőttként itt konfirmáltam. Majd három cikluson keresztül presbiterként szolgáltam gyülekezetünkben. 1988-ban költöztünk Pesthidegkútra, de még évtizedekig visszajártunk a Kispestre.

Hosszas vívódás után négy éve döntöttünk úgy, hogy a Pesthidegkúti Gyülekezet életéhez kapcsolódunk, és itt szeretnénk szolgálni.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy felkerültem a presbiter jelöltek listájára. Mivel már van tapasztalatom a presbiteri szolgálatban, tudom, hogy ez milyen felelősséggel jár.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Szakmai tudásomat ajánlottam fel az Építési Bizottság működéséhez. Amíg lehetett, ebben a munkában vettem részt. A továbbiakban is ezen a téren tudom a legtöbbet adni, de bármilyen más szolgálatban is szívesen részt veszek.

 

Néhány mondat magáról.

 

Isten ügyét szolgálni a legfontosabb az életemben. Mindenem, amim van, családomat, tudásomat, hitemet Isten ajándékának tartom, és ezért hálás a szívem.

 

 


Lakos Attila

 Lakos A

1. Budapesten születtem 1966. május 17-én. Budaligeten 1994 óta élek.

 

2.A pesthidegkúti gyülekezet templomába az előző megújuláskor kezdtem járni családommal. Úgy hírlett, itt szeretettel foglalkoznak a kicsikkel, ezért három gyermekünk miatt döntöttünk úgy feleségemmel, hogy otthagyva a korábbi helyünket, ehhez a gyülekezethez csatlakozunk. Itt azóta is otthon vagyunk.

 

3-4. Éveken át szolgáltam a gyerekmisszióban: az iskolás korosztállyal együtt énekeltünk, olvastuk Isten igéjét, és gondolkodtunk róla, meg imádkoztunk a vasárnapi alkalmakon; segítettem a táborok munkájában is. Előrehaladott korom és iskolai munkáim miatt kértem lelkészünket, hogy egy kis időre mentsen fel a rendszeres szolgálat alól.

Az előző ciklusban presbiterként is szolgáltam a gyülekezetben, a missziói bizottság tagja voltam. Ha, Isten hívására és a gyülekezet felhatalmazásával, továbbra is szolgálhatok presbiterként, bármely területen örömmel szolgálok, amit a gyülekezet vezetői kijelölnek számomra.

 

5. Magamról még bemutatkozásként annyit, hogy az ökumenikus iskola tanára vagyok. Szabad időmben szeretek csak úgy lenni a teremtett világ csodái között (kirándulni, úszni, üldögélni, nézelődni), illetve minden olyan dolgot csinálni, amivel törekedhetek eleget tenni az ifjúkoromban Istentől kapott igének: Amely feje a bölcsességnek, azt a bölcsességet keressed: és a te teljes kereséseddel szerezz értelmet. (Példabeszédek 4,7), azaz olvasni, színházba járni, képeket nézegetni, gondolkodni...

Soli Deo Gloria.


Locher Tiborné

Balázs Hajni

 Locher Tne

1. 1968. augusztus 17-én születtem Budapesten. Nyolc gyermekes hívő családban nőttem fel hetedik gyermekként.

 

2. 2014-től járunk családommal a Pesthidegkúti Református Gyülekezetbe, előtte a Pasaréti Református Gyülekezetbe jártunk. Első pillanattól kezdve éreztem, hogy otthonra találtam itt Hidegkúton a testvérek között.

 

3. A presbiteri szolgálatra a testvérek bíztattak, de mivel otthonomnak érzem a gyülekezetet, így magam is azt gondolom, hogy amit tudok, azt tegyek meg azért a közösségért, amiben élek. Isten van az első helyen az életemben, számomra nagyon fontos Isten vezetése, így nyitott a szívem a szolgálatra, a feladatokra, amiket Isten rám bíz.

 

4. Már az első évben bekapcsolódtam a gyerekmissziós feladatokba, a hittan táborban csoportvezetőként voltam jelen és vasárnaponként gyerek istentiszteletet tartok az óvodás korosztálynak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek már kiskorban halljanak Istenről, hogy megéreztessük velük, hogy Isten velük van, szereti őket, gondot visel rájuk és bármikor (örömükben, bánatukban, félelmeikben) fordulhatnak Hozzá imádságban.

 

5. 20 éve óvó néniként dolgozom itt Pesthidegkúton. Nagyon szeretem a gyerekeket, a hivatásomat. 3 lánnyal ajándékozott meg bennünket Isten. Fontos számomra, hogy a családomban, a gyülekezetben és a munkahelyemen is Istent szolgáljam. Isten kegyelmének köszönhetem, hogy több helyen is helyt tudok állni, sokszor ad erőt ez az ige: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13.)

 


Mikus Dezső  (presbiter és gondnok jelölt)


Mikus D

Mikus Dezső agrármérnök, gazdálkodó vagyok

 

Születtem: Karcag, 1946. július 26-án

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

1998-ban költöztünk Pesthidegkútra, eleinte visszajártunk korábbi gyülekezetünkbe Pasarétre, kb. 1 év múlva végleg átjöttünk a pesthidegkúti gyülekezetbe.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

Az előző két ciklusban pótpresbiterként, ill. presbiterként vettem részt a gyülekezet életében. Most az a megtiszteltetés ért, hogy sokak javaslatára gondnoknak jelöltek. Mivel szeretném a Presbitériumon belüli egységet helyreállítani, és a Presbitérium, valamint a gyülekezet közötti kapcsolatot megerősíteni, engedtem ennek a kérésnek.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

Eddig az Építési Bizottság vezetőjeként szolgáltam, és részt vettem a diakóniai munkában is. Én vagyok az összekötő a kunmadarasi és tiszaigari testvérgyülekezeteink kapcsolatában.

A jövőben, mint gondnok támogatni kívánom a lelkészeink munkáját, hogy zavartalanul végezhessék a gyülekezetünk lelki építését és hirdethessék Isten igéjét. Ezen kívül minden feladatban részt kívánok venni, kiemelten az előttünk álló templombővítés/építés előkészítésében és végrehajtásában. Kérem az Úr segítségét ennek a nagy feladatnak az elvégzésére, hogy mindez a Presbitérium és a gyülekezet egyetértésével békében megtörténhessen!

 

Magamról:

Kunmadarason laktunk édesanyámék ősi házában. 1951-ben minden előzetes eljárás és ítélet nélkül szüleimmel, bátyámmal és nagymamámmal együtt egy hortobágyi kényszermunkatáborba deportáltak. Ez egyúttal teljes vagyonelkobzást is jelentett. A tábori létet, a kifosztottságot és a kiszolgáltatottságot csak erős hittel és sok imádsággal lehetett elviselni, amiben példát mutattak szüleink, nagymamám, valamint a sorstársak. Az a tény, hogy a rendszer számára nemkívánatos elemeknek ítélték családunk tagjait, a további életemet is befolyásolta. A nehézségek ellenére, az Úr kegyelme által sikerült középiskolába majd főiskolára és egyetemre kerülnöm, így rendelkezem egy agrármérnöki, valamint két szakmérnöki diplomával, szakmai elismerésképpen egy főiskolai címzetes docensi címmel. A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete Felügyelő Bizottságának elnöke vagyok.

1971-ben megnősültem, feleségem Gaylhoffer Edit, aki azóta is, kitartó társam a hitben és az élet minden területén. Lányunk, Edit 1972-ben született, 10 éve Ausztriában él családjával, hat gyermeke van. Dezső fiúnk 1974-ben született, egy kislányuk és egy kisfiúk van.

Az idei év végével befejezem az aktív gazdálkodási tevékenységemet, így több időt tudok majd a gyülekezeti munkámra fordítani.

 

 

 

Nagyné Tóth Kinga

Nagyne TK

Születtem: Budapest, 1970. április 18.

Mióta jár a gyülekezetbe?

2003-ban levitra online költöztünk Pesthidegkútra, akkoriban Istent a Budapest-Békásmegyeri Református Gyülekezet tagjaként az énekkarban szolgáltam. Nagyobb ünnepekkor férjemmel, (esküvőnk és gyermekeink kereszteléseinek helyszínére) a Rákosfalvai Református Gyülekezetben mentünk. 2005-ben megszületett második gyermekünk, és ekkor határoztunk úgy, hogy egy közeli gyülekezetet keresünk, így találtunk rá a Pesthidegkúti Református Gyülekezetre.

Miért fogadta el a jelölést?

Életemnek fontos része, hogy családommal együtt a Pesthidegkúti Gyülekezethez tartozunk. Néhány éve hosszú és nehéz megpróbáltatások közé kerültünk, Lelkészünk és gyülekezetünk tagjai mellénk álltak, segítettek és szüntelen imáikkal támogattak minket. Családunknak ez nagyon sokat jelentett. Hiszem, hogy hitemben megerősödve és Istentől kapott talentumaimmal hasznára tudok lenni közösségünknek.

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

·         2006-2007-ben a baba-mama kör tagja voltam.

·         2009 óta veszek részt a gyülekezet gyermekmissziós szolgálatában.

·         2009 és 2010- ben a nyári táborban is szolgáltam a gyerekek között.

·         2012-ben munkám eredményessége érdekében és Lelkészem biztatására elvégeztem a Gyermek Evangélium Tanítása tanfolyamot.

·         2013-ban konfirmáltam és kisebb megszakításokkal veszek részt a pénteki bibliaórákon, (Mustármagok) ahol néha alkalomtartó is vagyok.

·         2014-2016-ig fiaimmal együtt részesei voltunk a mátraházi csendeshétvégéknek, ahol 2015-ben az iskolás gyerekeknek foglalkozást is tartottam.

A gyermekmissziós szolgálatot szeretném folytatni az óvodás csoportban, törekedvén a vasárnapi alkalmak foglalkozásainak minél színesebbé tételére. Célom, hogy minden közösségünkben járó vagy látogató gyermek megismerje az evangéliumot, hogy már gyermekként rábízhassák életüket Jézus Krisztusra, és a későbbiekben rájöjjenek az ige ismeretének fontosságára az életükben. Hozzá szeretnék járulni, hogy a kisgyerekek is örömmel jöjjenek a gyülekezetünkbe, és ott jól és fontosnak érezzék magukat, hogy új ismeretekkel, barátokkal és élményekkel gazdagodjanak. Figyelni fogok, hogy a legkisebbek is képességeikhez képest aktív tagjai lehessenek közösségünknek, hogy megtapasztalják, hogy milyen jó együtt lenni, Isten közösségéhez tartozni.

Nagyon örülnék, ha egyszer tapasztalataimat és tudásomat gyülekezetünk óvodájának alapításánál is hasznosíthatnám.

Néhány mondat magáról.

1996-ban házasodtam össze Lacival, akivel a mai napig is boldog házasságban élek. Büszke vagyok rá, hogy férjem a velem való találkozást követően találta meg Istent. Két fiú gyermekünk van, a nagyobbik Máté, édesapjával együtt öt éve konfirmált gyülekezetünkben és a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban végez idén. Két éve a nyári gyermektáborban konyhai szolgálatot vállal és kisebb kihagyásokkal látogatja az ifis alkalmakat. Ákos a Máriaremete- Hidegkúti Ökomenikus Általános Iskolába jár. Reményeink szerint hamarosan Ő is megerősíti Istenbe vetett hitét a konfirmáció alkalmával. Hálás vagyok Teremtőmnek, hogy feleség és édesanya lehetek, hogy mindennapjaimban megtapasztalhatom jelenlétét és igéjéből erőt meríthetek.

Szeretek énekelni, jó zenét hallgatni, táncolni, szép verset és jó könyvet olvasni és olykor gondolkodtató, vicces vagy romantikus filmet nézni. Kedvelek társaságban lenni, ismerkedni, jókat beszélgetni és sokat nevetni. Kikapcsol a futás az úszás a biciklizés, korcsolyázás és a kirándulás. Örömmel tölt el, ha színházba, koncertre, vagy múzeumba mehetek. Izgalomba hoz, ha utazhatok, és idegen helyeket fedezhetek fel. Kíváncsisággal tölt el, ha számomra ismeretlen ételeket készíthetek. De sokszor csak a csendességre vágyom és a szeretteim körében lenni.

Iskoláimat említve az Óvóképző Főiskola elvégzését követően tanulmányaimat az ELTE-n folytattam, ahol a bölcsész diploma mellett a közoktatásvezetői oklevelet is megszereztem.

Később buy clomid végzettségeimet a kulturális manager képzéssel egészítettem ki, és jelenleg, mint művelődésszervező dolgozom.

Életem egyik meghatározó igéje: „Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róma 9:16)


Nemes Imre

 Nemes I

Néhány mondat magamról

Nemes Imre vagyok, Hódmezővásárhelyen születtem 1975-ben. Gimnáziumi tanulmányaimat a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban folytattam.

Egyetemi éveimet Miskolcon töltöttem, a Miskolci Egyetemen szereztem közgazdász diplomát. Azóta is gazdasági, pénzügyi területen dolgozom egy kereskedelmi bankban.

1999. óta élek Budapesten, 2002-ben házasodtam meg. Feleségem pesthidegkúti kötődésű, 2004. óta itt van az otthonunk. Két gyermekünk van.

Szabadidőmben futok (hosszútávfutás) és gitározni tanulok.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

A Hódmezővásárhelyi Református Gyülekezet tagja voltam gyermekkoromtól. Budapesten először a Pasaréti Református Gyülekezet életében vettünk részt, majd mióta Pesthidegkútra költöztünk a feleségemmel, az itteni gyülekezethez tartozunk.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Megtiszteltetésként éltem meg lelkészünk megkeresését.

A Hit eddig is része volt az életemnek, melyen keresztül sok mindent kaptam. Hálás vagyok többek között azért, hogy egy szerető és támogató családban élhetek, hogy olyan barátok és emberek vesznek körül, akik segítenek és inspirálnak az élet különböző területein, és hogy olyan munkát végezhetek, amelyben kihívást találok, és ami folyamatos fejlődést biztosít számomra.

A presbiterjelöltséget úgy élem meg, hogy ezáltal én is adhatok valamit annak a közösségnek, amelyhez tartozom és hozzájárulhatok a gyülekezet fejlődéséhez és épüléséhez.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Talán nem nevezhető szolgálatnak - én mindenestre annak élem meg -, hogy igyekszem az élet minden területén a keresztyén értékrendbe illeszkedő környezetet kialakítani magam körül és gyermekeinket is igyekszem ezen értékrend mentén nevelni.

Mindezt úgy, hogy az adott környezet az alapvető értékek megtartása mellett kiigazodjon és érvényesüljön az értékrendjében és értékítéletében meglehetősen széttagolt, gyorsan változó és konfliktusokkal terhelt világunkban. Ez sokszor nem könnyű feladat.

Ezenkívül lehetőségeinkhez mérten a feleségemmel együtt támogatást nyújtunk különböző szervezetek számára, valamint 6 évvel ezelőtt létrehoztunk gyermekeink óvodája számára egy alapítványt. Az alapítvány a szülői adományokat felhasználva hozzájárul az óvodai környezet fejlesztéséhez, valamint különböző programok megvalósítását teszi lehetővé a gyermekek számára.

Presbiterként egyrészt a fenti elveket követve támogatni szeretném a gyülekezet épülését, másrészt közgazdászként főleg gazdasági és pénzügyi kérdésekben tudok a gyülekezet segítségére lenni.


Nikházy Anita


Nikhazy A

Születtem: Budapest, 1971. szeptember 20.

Mióta jár a gyülekezetbe?

              Itt lakom Pesthidegkúton születésem óta. Itt kereszteltek, ebben a templomban, majd

              később itt is konfirmáltam. Az Úr olyan kegyesen irányította az utam, hogy itt is

              dolgozom már 22 éve, így mindvégig ennek a gyülekezetnek a tagja maradhattam.

Miért fogadta el a jelöltséget?

Számomra nagy példakép volt apai Nagyapám, aki a Nagyvárad téri gyülekezetben szolgált presbiterként. Ő vitt magával sokszor kisgyerekként templomba, neki köszönhetem, hogy először közelebb kerültem Istenhez. Nagyon büszke voltam Édesapámra, amikor ő itt, a Pesthidegkúti gyülekezetben lett presbiter. Mikor én megkaptam a felkérést, úgy éreztem nem vagyok méltó rá, de egymagam sose lehetnék az, csakis Isten segítségével. Az Úr kiválasztott, elhívott egy feladatra, talán tehetek én is valami hasznosat az ő szolgálatában, így igyekszem hittel és hűséggel elfogadni tőle, mint ahogy Édesapám és Nagyapám is tette Isten kegyelméből.

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

Az iskolai munkánk elég sok plusz elfoglaltságot igényel a család mellett is. De ahogy a gyerekeim nőttek egyre inkább éreztem, hogy szívesen vállalnék a gyülekezetben is több feladatot, pláne miután Édesapám olyan hittel és elhívatottsággal szolgálta az Úrat és a gyülekezetet. Először csak a kórus munkájába kapcsolódtam be, majd mikor elhangzott a felhívás, hogy a Gyerekmisszióba keresnek szolgálókat, úgy gondoltam, hogy az Úr megtalált a nekem való feladattal. Így többek között most már 3 éve az 1-3. osztályosok csoportjában van módom az Úr igéjéről tanítani, amit nagyon szeretek csinálni és szívesen folytatnám is itt a munkát, míg szükség van rám.

 

Néhány mondat magáról.

Az Ökumenikus Iskolában dolgozom, most egy első osztály tanítójaként illetve angol tanárként. Magam is egy szerető, ökumenikus családban élek, mert férjem és nagyobb lányom katolikus. Köszönhető mindez annak, hogy férjemmel mindketten erős gyökerekkel jöttünk a házasságunkba és fontosabbnak tartottuk a kereszténységünket, az Úr követését, mint, hogy választanunk kelljen a felekezetek között. Ha tehetjük, közösen, egy családként járunk vasárnaponként templomba, de mindkét gyermekünk a saját felekezetébe járt hittanra, konfirmált ill. bérmálkozott. 

            „De én benned bízom Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.”  (Zsolt.31,15.)


Páldi Csaba


Paldi Cs2

Születtem:

1963. június 1-jén, Budapesten, egy katolikus családba születtem, voltam első áldozó és bérmálkozó. 1990-ben megnősültem, és feleségemmel, aki református családból származik, egyre többet látogattuk a református istentiszteleteket, ahol mindinkább úgy éreztem, az igehirdetések hozzám szólnak.

Mióta jár a gyülekezetbe?

A Pesthidegkúti gyülekezetbe 23 éve, kisebbik gyermekem születése és keresztelője óta járunk rendszeresen és mindkét fiam itt konfirmált. Bár egyre inkább ide tartozónak, reformátusnak vallottam magam, részt vettem az úrvacsorás alkalmakon, sokáig nem éreztem szükségét annak, hogy konfirmáljak is. Úgy gondoltam, mivel voltam első áldózó, én már elköteleztem magam Isten mellett. Végül 2014-ben részben lelkészünk bíztatására, részben egy szószékcserés igehirdetés hatására jelentkeztem felnőtt konfirmációra, hogy ezzel ismét megerősítsem hitemet és a gyülekezethez való tartozásomat is.

Miért fogadta el a jelöltséget?

Nagy meglepetés és egyben nagy megtiszteltetés volt számomra, mikor lelkészünk, Kovács Gergely megkeresett, hogy vállalnék-e presbiteri tisztséget. Sokat gondolkodtam a kérdésen, és végül azért fogadtam el a jelölést, mert azt ugyan nem tudom, alkalmas vagyok-e rá, de azt igen, hogy van hozzá lelkesedésem, és visszatekintve az elmúlt évekre, és látva a gyerektáborokban, a gyermek istentiszteleteken, ifis alkalmakon a fiatalok egyre növekvő létszámát, úgy gondolom, mindenkinek érdemes tennie ezért a gyülekezetért. Az pedig, hogy ezt milyen módon teszi meg az ember, nem rajta múlik, mert „sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg” (Példabeszédek 19, 21).

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

Az eddigi alkalmi besegítéseken túl remélem, van bármely más terület is, ahol hasznos tudok lenni. Műszaki végzettségem okán leginkább a gyülekezet Web felületével, templomi kivetítéssel, kihangosítással kapcsolatos dolgok jutnak először az eszembe, de remélem Isten más feladatokban is alkalmassá tud tenni arra, hogy segíthessem gyülekezet ügyét.

Néhány mondat magáról.

Számítógépes rendszermérnökként dolgozom egy multi cégnél. Születésem óta budaligeti lakos vagyok, és családommal jelenleg is itt élünk. A hidegkúti templomban 2015-ben erősítettük meg feleségemmel Páldiné Márton Katalinnal, a 25 éve tett házassági fogadalmunkat.


Szőnyi Zoltán

Szonyi Z

Nevem: Szőnyi Zoltán Levente

Születtem: Budapest, 1970 április 18.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

Hivatalosan 2013-óta, gyakorlatilag 2007-2008 tájékán kezdtem családommal látogatni a Pesthidegkúti gyülekezetet.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Kovács Gergely nagytiszteletű úr keresett meg azzal, hogy többen a gyülekezetben gondoltak rám, a közelgő presbiter választás kapcsán. Aztán szembe jött velem az alábbi ige: „az igazak útja pedig el van egyengetve.” Péld. 15, 19b.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Igazából az elmúlt években élveztem az „együgyű” templomba járók életét. Oka van miért. Gyakorlatias embernek tartom magam, jó probléma megoldó képességgel, amit a munkámban is jól hasznosítok. Remélem tudom ezzel szolgálni a gyülekezetet is. Tizenkét évig voltam presbiter a Kelenföldi Református Egyházközségben, valamint az egyházközség a munkahelyem is volt 6 évig. Munkahely váltás és egyebek miatt kivártam, míg letelik a ciklus és utána átjelentkeztem hivatalosan ide.

Belecsöppentem anno friss hívőként egy templom építkezés véghajrájába Gyálon, végig csináltam munkatársként egy altemplom felújítást Kelenföldön. Életemben tartottam már hittan órákat, szolgáltam gyermek heteken, tartottam még a mostani munkahelyemen, a Sarepta szeretetotthonban is áhitatokat. Ha eljut a gyülekezet a templom bővítésig, remélem, ott is szolgálhatok. De fuvaroztam már ruhát a szeretetszolgálatnak és javítottam bútort időseknek. Gondolom, Isten most sem fog munka nélkül hagyni.

 

Néhány mondat magamról

 

Bár, még csak 30 éve lakom Máriaremetén, mindig is kötődtem Hűvösvölgy, Pesthidegkút, Máriaremete, Budaliget térségéhez, hiszen apai nagyszüleim Solymáron éltek, és a telek melyen a házunk áll, már 1961 óta a családunké. Apró gyerekként is sokat forgolódtam ezen a tájon. Családos ember vagyok, 22 éve házas. Feleségem, Bogi óvónő. Három gyermekem van. Míra, Gergely és Miklós. Mindannyian itt konfirmáltak, most középiskolások. Én katolikusnak lettem megkeresztelve, de nem volt a családom templomba járó. Felnőtt fejjel huszonegy évesen találkoztam Krisztussal. Némi botladozás, keresgélés után a Református egyházban találtam meg azt a helyet, ahol Jézus látni akar. Életem szakaszaiban sok-sok dolgomat átadtam már Jézusnak. Utolszor az ital rabságát is, immár hét éve. Eredetileg gyümölcs kertész a szakmám (sosem dolgoztam benne), de a munkával eltöltött éveim nagy részét műszaki területen töltöttem (vasúti pályafenntartás, asztalos segéd, kerékpárgyár, autósbolti eladó, épület gondnokság-karbantartás). Már több mint tíz éve a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon műszaki csoportvezetője vagyok. Rajongok a történelemért, de két olvasmány között, ha olajos lesz a kezem, az sem baj.


Tomka János, dr.

 Tomka J

1.            Születés buy clomid online hely, idő:

Budapest, 1952. április 30.

 

2.            Mióta jár a gyülekezetbe?

 

Rendszeresen 2011 nyara óta járok feleségemmel, Anikóval együtt a gyülekezetbe. Előtte 1993-óta a Pasaréti Református Gyülekezet tagjai voltunk, de többször megfordultunk a Pesthidegkúti Gyülekezetben is. Hálásak vagyunk azt itt megtapasztalt befogadásért, az élő igehirdetésekért és a közösségért.

 

3.            Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Mert szeretetteljes és bizalmat adó felkérést kaptam. Ha a gyülekezet megválasztana presbiternek, akkor ilyen formában is szeretnék valamit visszaadni abból a sok jóból, amit itt kaptam.

 

4.       Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

Alkalmi jellegű szolgálatok mellett a 2015 elején alakult házaspári kört vezetem Anikóval közösen. Az alábbi területeken vállalnék szívesen feladatokat: gyülekezeti vezetőképzés és –fejlesztés, mentorálás, szervezés.

 

5.       Néhány mondat magáról.

Hálás vagyok, hogy hívő keresztyén családban nőhettem fel és már gyerekkoromban elfogadhattam Isten kegyelmét. Azóta vezérigém: „Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért.” (1Jn 2,12) 1993—2014 között a KPMG-nél dolgoztam felső vezetői beosztásokban. Főiskolai tanár vagyok a Károli Gáspár Református Egyetemen, mellette vezetői mentorálással, tanácsadással és műhelymunkák vezetésével foglalkozom. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága tagja vagyok, 1994-2004 között elnöke voltam. Számos előadást tartottam, cikkeket és könyveket írtam többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. Három gyermekünk és két unokánk van.


Virágh Sándor

 Viragh S

Születtem: Budapest 1944.09.19

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

2008-2009 óta veszek részt a Pesthidegkúti gyülekezet gyülekezeti alkalmain.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Nagy megtiszteltetésnek tekintem a jelölést. Eddig, ha tetszik haszon élvezője voltam a gyülekezeti létnek, így remélhetőleg alkalom nyílik arra, hogy munkámmal szolgálhassam a gyülekezet javát.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

A gyülekezetépítés körébe tartozó dolgokra gondoltam. Gyülekezeti rendezvények, nyári táborok segítése, épületfenntartáshoz kapcsolódó feladatok.

 

Néhány mondat magáról.

 

Református lelkészi családban születtem. 1970-ben szereztem Épület villamos mérnöki diplomát a PMMF-en. A következő 20 évben villamos tervezéssel és kivitelezéssel foglalkoztam. 1989-ben kezdtünk családi vállalkozásba feleségemmel, melyet az utolsó 12 évben már két fiunkkal kiegészülve vezetünk. 47 éve élünk feleségemmel boldog házasságban. Fiaink feleségével és a 7 unokánkkal egészül ki 13 főre a vasárnaponkénti családi asztaltársaság.

 


Zábó András, dr.

 Zabo A

1) Születési hely és idő:

1961. október 19., Budapest.

 

2) Mióta jár a gyülekezetbe?

1982. április 5-én költöztünk ide, azóta járok ebbe a gyülekezetbe néhány megszakítással.

 

3) Miért fogadta el a jelöltséget?

Szabó István püspök igehirdetés utáni előadása tette világossá számomra, hogy van „irányító” és „szolgáló” presbitérium, s ez utóbbinak híján vagyunk – „a presbiter pincér”. Az utóbbi nyílt presbiteri gyűléseken szinte tapintható volt, hogy komoly feszültségek voltak a gyülekezet és presbitérium között, valamint a gyülekezet vezetésén belül, amelyek megoldást, változtatást igényeltek.

 

4) Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben? Jelenleg a rendszeres istentiszteleti jelenlétemen és az önszerveződéssel létrejött gyülekezeti csoportban való aktív részvételen kívül más szolgálatban nem veszek részt. Majdani presbiterként szeretném, ha gyülekezetünket élőbbé, aktívabbá tudnánk motiválni a presbitérium szolgálatával. Fontosnak tartom az aktív kapcsolatot a gyülekezet és a presbiterek között. A megújult presbitériumban remélem megtalálom a nekem szóló feladatokat. Keresni fogom őket.

 

5) Néhány mondat magáról.

Református családba születtem, 1975-ben konfirmáltam Pasaréten. 1980-ban érettségiztem a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, a Kántusnak is tagja voltam. 1988-ban kaptam meg orvosi diplomámat, azóta patológusként dolgozom, azaz az élő emberekből eltávolított szövetmintákból igyekszem felállítani a helyes diagnózist, ami a beteg további sorsát befolyásolja. 1994-ben kötöttünk házasságot Vincze Évával itt a templomban; az istentisztelet utáni szerény fogadást tartottunk a mai gyülekezeti terem helyén. Akkor ott még fű volt, két nap múlva kezdődött az építkezés. Gyermekeink Virág és Andris; fiúnk itt részesült a keresztség sákramentumában. 2002-ben Svédországban próbáltunk szerencsét, majd 2005-ben haza költöztünk. Feleségem az Ökuban tanít, gyermekeim is oda jártak iskolába, Virág a Baár-Madasban érettségizett. Mindkét gyermekünk ebben a gyülekezetben konfirmált. Édesanyám velünk él, 90. születésnapját a gyülekezeti teremben ünnepeltük meg 2014-ben. Az utóbbi időkben azt tapasztaltam, hogy a gyülekezetünkben lelki ébredés történik, megújulás zajlik, amelynek szolgáló részese szeretnék lenni akár „mezei” gyülekezeti tagként, akár presbiterként.

A presbiterválasztáson név szerinti szavazás lesz. A sorrendben legtöbb szavazatot kapott 12 jelölt lesz presbiter, a többi 6 jelölt pedig pótpresbiter. A választás előtt mindenkit gyülekezeti hírlevélben értesítünk a legfontosabb tudnivalókról.

Hordozzuk továbbra is imádságban gyülekezetünket, hogy a választás kapcsán minden békességben, rendben történhessen!

A következő kérdések alapján mutatkoznak be a jelöltek:

1) Születési hely és idő.

2) Mióta jár a gyülekezetbe?

3) Miért fogadta el a jelöltséget?

4) Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

5) Néhány mondat magáról.


Csengődy Krisztina, dr.

 

1.     1961 január 9-én születtem Budapesten. Szüleim: dr. Halász Mária és dr. Csengődy József, mindketten orvosok.

2.     A Pesthidegkúti református gyülekezetbe kb. 12-13 éve járok. Eleinte ritkábban voltam jelen, később rendszeres résztvevő lettem. Annak idején Budaligeten laktam, kerestem egy elérhető közelségben lévő református gyülekezetet. Pár éve beköltöztem a „városba” (II. kerület, Fillér utca 62.), de a Pesthidegkúti Gyülekezet mára az életem olyan fontos és mértékadó részévé vált, hogy maradtam és örömmel járok „ki” az alkalmakra.

Evangélikus családba születtem: nagyapám és nagybátyám evangélikus lelkészek voltak. Első házasságom révén kerültem bele a református közösségbe.

3.     Több oka is van, hogy elfogadtam a jelöltséget. Először is rendkívül megtisztelőnek tartom, hogy javasoltak: hogy bárki is, akár egyetlen személy is alkalmasnak tart erre a pozícióra. Az a tény, hogy a Jelölő Bizottság formailag alkalmasnak talált a jelöltségre, megerősített ebben. Az én életem egyik fontos szempontja a felelősségvállalás. Ha valóban vannak bennem a presbiteri tevékenység végzésére alkalmassá tévő tulajdonságok, valamint mások bíznak bennem, kötelességemnek érzem, hogy vállaljam és a tőlem telhető legjobb szándékkal és tudással eleget tegyek a feladatnak. Ehhez persze egyedül kevés vagyok, akármennyire is látszom „alkalmasnak”… Az Úr segítségében és iránymutatásában bízom, amikor igent mondok.

4.     A nyári Gyerektáborok háttér szolgálatában (élelmiszer bevásárlás és szállítás) vettem részt. Szívesen foglalkoznék szervezési feladatokkal (pl. nyári csendes napok, őszi hétvége, alkalmi kirándulások szervezési munkái – szállás, utazás stb.). A munkaidőm miatt (naponta 9-6-ig) inkább hétvégén vagy hétközben esti időpontokban végezhető tevékenységekben tudok részt vállalni. Szeretném egy picit a természet felé is irányítani a közösséget: pl. kirándulások, séták formájában. Ugyancsak fontosnak tartanék egy kis ismerkedést a környezetvédelemmel – én magam a Greenpeace-nél tevékenykedem önkéntesként.

5.     Végzettségemet tekintve orvos vagyok, az utóbbi években egy nagy gyógyszercég gyógyszer mellékhatás feldolgozásának munkájában veszek részt. Korábban gyógyszerkutatással, toxikológiával, EU-s vegyianyag szabályozással foglalkoztam.

 Első férjem balesetben meghalt, második házasságom válással végződött, Gyermekeim: Mátyás – 5 éve, 26 évesen meghalt. Borbála (29 éves), Júlia (27 éves), Zsigmond (22 éves).

Szeretem az egyenességet, fontosnak tartom a tiszta és szelíd hozzáállást – legyen az akár csak egy hétköznapi beszélgetés. Örülök, ha olyan helyzetben vagyok, amiben aktív lehetek. Eddig sok nehéz helyzet és időszak érlelt, örülök a békés napoknak és napsütésnek, amikor előre tekinthetek és lépkedhetek. Rengeteg tanulnivalóm és tervem van – elsősorban az, hogy nap mint nap világosan lássam, mi az Úr szándéka velem.


Eszenyi Dénes

1.    Születési hely és idő:

Budapesten 1941-ben.

2.    Mióta jár gyülekezetbe:

Gyermekként 1948-tól „vasárnapi iskolás”-ként felnőtt koromig a Klauzál téri református gyülekezetbe jártam. Lelkészeim: Farkas József, Siklós József, Hegyi Füstös István voltak. A mai napig sok szállal kötődöm a gyülekezethez. Szüleim elvesztése után 1975-ben Hidegkútra költöztem. Nagy meglepetésemre Dobos Károly lelkész úrra, családunk pásztorára találtam, aki segített a beilleszkedésben.

3.    Miért fogadta el a jelölést:

Úgy érzem, hogy továbbra  is tudom szolgálni a gyülekezeti munkát tevékenységemmel.

4.    Milyen szolgálatban vesz részt:

Mint ahogy eddig is, a pénzügyi bizottság munkáját kívánom segíteni.

5.    Néhány mondat magamról:

Házasságban élek, feleségem Balogh Ilona. Két felnőtt korú lányunk Orsi és Zsófi már önálló életet élnek, hűséges családtagjaink, akikre számítani lehet mindenben. Közel 70 évnyi egyházi kötődésem mellett is van mit elsajátítanom a hit területén, és ebben nagy segítőim a lelkészeink és a gyülekezet közössége.

A Hidegkúton eltöltött több mint 40 év után közösségi és baráti kötődéseinknek köszönhetően egy kis oázisra találtunk a Jó Isten segítségével.

Vezérlő igém: Aki hozzám jő, semmiképen ki nem vetem. Jn. 6.37


Fekete Tibor

Születési hely és idő: Budapest,1946. március 31.

 

- A Pesthidegkúti Református Egyházat 2011. óta látogatom, előtte a Fasori Református Egyházközségben gyakoroltam vallásomat 1950.-től.

Ott kereszteltek,ott konfirmáltam, s kötöttem házasságot, fiúnkat is ott keresztelték, ott konfirmált és kötött házasságot, első unokánk megkeresztelése és szüleim végső búcsúztatása, kolumbáriumi nyugalomba helyezésük is ott történt.

Abban a gyülekezetben alakult ki Jézus Krisztust követő keresztyén hitem.

 

-Amikor a gyülekezetünk Választási Bizottságának egyik tagja azzal a kérdéssel keresett meg, hogy vállalnám e a presbiteri jelőltséget, váratlanul, egyben megtiszteltetésként  ért a kérdés. A Biblia vonatkozó részeit áttanulmányozva és értelmezve, valamint lelkiismeretem szerint az igen válasz mellett döntöttem. Döntésemet Az apostolok cselekedetei 20,28 részében olvashatóak alapján hoztam meg; "Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett."  

 

- A gyülekezeti szolgálatok közül eddig is örömmel vettem részt a közösségi rendezvénye-

ken, csendes napokon és hétvégéken, nyári táborozások segítésében, takarítási - rendrakási feladatokban és nem utolsó sorban vásárlásokban, beszerzésekben.

Presbiterként az eddigi szolgálatok mellett főleg a gyülekezetépítésbe tartozó szolgálatok

közül választanék pl. műszaki ügyek, belső kommunikáció, templomi rend fenntartása.

 

-Hagyományosan református család második gyermekeként születtem. Felmenőim közül apai nagyapám és anyai dédapám is református lelkészek voltak. Édesapám és a testvérem az orvosi hivatásuk mellett szolgáltak presbiterként, szeretnék a nyomdokaikat követve én is minél többet tenni Egyházunk megújulásáért, Gyülekezetünk építéséért.

Életem során számtalan bizonyítékát kaptam Isten atyai gondoskodásának, Jézus Krisztus megtartó szeretetének a  munkámban és magánéltemben egyaránt.

A mindennapi kenyerünket mindig megadta a mi Atyánk, s hála Neki nyugdíjas éveinkben sem kellett még nélkülöznünk. Híradástechnikai és kereskedelmi felsőfokú képzettsége-

immel leghosszabb ideig,(15-15 évet), a Mokép Filmforgalmazási Vállalatnál , majd a

Magyar Televíziónál dolgoztam videoműsorok gyártását és forgalmazását végző szervezeti egységek műszaki és kereskedelmi vezetőjeként.

Jövő évben ünnepelhetjük házasságunk 50. évfordulóját feleségemmel, Somogyi Juliannával. Ő is református családban született és már ő is nyugdíjas. Előtte közgazdászként gazdasági vezető volt az Interkoncertnél. Egy gyermekünk született, Csaba, s eddig két unokánk, Patrik és Alex. Alex unokánk a hidegkúti gyülekezetünkben kapta meg a keresztség áldását. Fiunk és családja jelenleg külföldön tartózkodnak.

 


 

 

Gaál Péter

 

Születtem:

 

Budapest, 1974. január 28.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

Gyermekkorom óta a Torockó téri gyülekezetbe jártam, majd 2012-ben - miután családommal visszaköltöztünk Hidegkútra – választottuk új lelki otthonunkul a hidegkúti gyülekezetet.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Látom azt, hogy gyülekezetünk reformációja milyen komoly kihívásokat támaszt a közösség és lelkipásztorunk számára. A bizottság felkérése számomra egyértelműen az Úr elhívását jelenti erre a feladatra.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Szeretnék továbbra is abban szolgálni, hogy gyermekeink a családon és az iskolán kívül elsősorban a gyülekezetet tekintsék olyan közösségnek, ahová jó örömmel tartozni és amely képes felvenni a versenyt a világ új, modern és divatos csábításaival.

 

Néhány mondat magáról

 

Feleségemmel immár 15 éve adott Bennünket egymásnak az Úr és azóta csodálatos ajándékként ránk bízta 3 gyermek felnevelését is. Gépészmérnökként egy magyar tulajdonú fűtéstechnikával foglalkozó cégcsoportot vezetek több mint 10 éve. Szeretném szakmai tapasztalataimmal is a gyülekezetet szolgálni.


Kálmán Ernő Béla, dr.

 

Okleveles építészmérnök,

Doctor of Liberal Arts Mester fokozat a Budapesti Műszaki és

Gazdaságtudományi Egyetemen,

A Magyar Művészeti Akadémia Köztestületi Tagja

 

Születtem: Debrecen, 1957. október 20.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

1983-tól élek Budapesten, majd 1989-ben kerültem

Pesthidegkútra, egy véletlen kirándulás kapcsán, ma

már tudom az Úr rendelte így. 1995-től élünk

Máriaremetén, megtalálván a Pesthidegkúti

gyülekezetet, Szabó Laci bátyám hívott presbiteri

szolgálatra. Azóta is igyekszem alázattal segíteni a

gyülekezet “épülését”.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Családi, apai-nagyapai örökségként szolgálom a Református Egyházat. Építészként az

Őrbottyáni Gyermekotthon bővítésével, a Méliusz Juhász Péter Református Idősek

Otthonának létrehozásával, majd a Kálvin János Református Idősek Otthonának

tervezésével. Mindig fontosnak tartottam, hogy az idősek és a fiatalok megtalálják a lelki

közösséget Istenben, épületeimet eszerint tervezem.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Ma, amikor a keresztyén egyházat nap, mint nap támadások érik, a hitünkben való

megerősödés, az egymásba kapaszkodás, az ige mindennapokban való megélése az, amely

a családokat újra szervezheti. Azért szeretnék tenni, hogy a lelki gyülekezeti megújulás,

után, méltósággal tudjuk szolgálni a gyülekezetet és ezáltal az Igét, és így az új generáció

is továbbadhassa az ige üzenetét, az egymással való megbékélést.

Ez nem csupán mérnöki feladat, de a helyi közösségek szervezése, értékeink felismerése,

megismertetése, amiért feleségemmel Albrecht Beátával Pesthidegkúton dolgozunk.

 

Néhány mondat magamról

 

Itt ahol élünk, találtunk rá gróf Klebelsberg Kunó egykori vallás és közoktatási Miniszter

kastélyára. Elsőként a Klebelsberg Kultúrkúriát 1998-ban, majd 2017-ben a Klebelsberg

Emlék és Vendégházat is a helyi közösségek, barátok segítségével mentettük meg, ez ad

erőt a jövő feladataira, a közösség erejére nézve.

Soli Deo Gloria

 


Kőmíves Dávidné

 

1.Kőmíves Dávidné Simon Zsuzsanna vagyok.

Budapesten, 1953. július 24.én születtem

 

2. Születésem óta itt élek a Hidegkúti út 86. sz. alatti családi házban. Itt kereszteltek, nt. Dobos Károly gyermek-istentiszteletein nőttem fel. Ő ismertetett meg Istennel és a hitemet megalapozta.

 

Itt konfirmáltam és 1977-ben ebben a templomban volt az esküvőm ifj. Kőmíves Dáviddal, kinek édesapja , ő volt a templomunk építője .  Dávid is születése óta Hidegkúton él, és 2005-ig a presbitérium tagja volt. Két gyermekünk született:  Zsuzsanna és Dávid  Sándor.  Itt kereszteltük meg őket és itt konfirmáltak. Zsuzsanna lányomat nt. Kovács Gergely adta össze Horkay Adriánnal, aki itt vette fel a keresztséget és konfirmált.   Két leányunokám is itt lett keresztelve.

 

3-4. 2011-ben jelöltek presbiternek, és nagy örömmel vállaltam a pót-presbiterséget, 2017, elején váltam teljes jogú presbiterré. Jelenleg a pénzügyi bizottságnak vagyok a tagja, évek óta segédkezem a gyermek táborok háttérmunkájában (konyhás néni). Segédkezem a 8 órai úrvacsorás istentiszteleteken. Ezeket a feladatokat szeretném folytatni, ha erőm engedi, mindent, amit erőm megenged.

2011 óta nyugdíjas vagyok, 2016 februárjában bekövetkezett haláláig ápoltam édesanyámat. Szükség szerint segítek az unokáim körüli tennivalókban.

 

5. Lelki fejlődésemre nagyon jó hatással vannak nt. Kovács Gergely vasárnapi prédikációi, és a csütörtöki bibliakörök beszélgetései, valamint a nyári csendes hétvégeken való részvételem. Ezek  lelkileg feltöltenek és hitem erősödését segítik.

 

Köszönöm a testvérek bizalmát.


 

Labancz Károly

ÉN

Születtem:

 

Miskolc, 1956. február 17.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

Református édesanya és katolikus édesapa gyermekeként két nővéremmel együtt katolikus hitben nevelkedtem. Egyetemi éveim óta élek Budapesten. Feleségemet megismerve kerültem református gyülekezetbe; a Kispest Rózsatéri Református Gyülekezetbe. Kezdetben az ifjúsági alkalmakra, később a gyülekezet életébe bekapcsolódva, gyermekeinkkel együtt jártunk ide, lelki otthonunkba. Felnőttként itt konfirmáltam. Majd három cikluson keresztül presbiterként szolgáltam gyülekezetünkben. 1988-ban költöztünk Pesthidegkútra, de még évtizedekig visszajártunk a Kispestre.

Hosszas vívódás után négy éve döntöttünk úgy, hogy a Pesthidegkúti Gyülekezet életéhez kapcsolódunk, és itt szeretnénk szolgálni.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy felkerültem a presbiter jelöltek listájára. Mivel már van tapasztalatom a presbiteri szolgálatban, tudom, hogy ez milyen felelősséggel jár.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Szakmai tudásomat ajánlottam fel az Építési Bizottság működéséhez. Amíg lehetett, ebben a munkában vettem részt. A továbbiakban is ezen a téren tudom a legtöbbet adni, de bármilyen más szolgálatban is szívesen részt veszek.

 

Néhány mondat magáról.

 

Isten ügyét szolgálni a legfontosabb az életemben. Mindenem, amim van, családomat, tudásomat, hitemet Isten ajándékának tartom, és ezért hálás a szívem.

 

 


Lakos Attila

 

1. Budapesten születtem 1966. május 17-én. Budaligeten 1994 óta élek.

 

2.A pesthidegkúti gyülekezet templomába az előző megújuláskor kezdtem járni családommal. Úgy hírlett, itt szeretettel foglalkoznak a kicsikkel, ezért három gyermekünk miatt döntöttünk úgy feleségemmel, hogy otthagyva a korábbi helyünket, ehhez a gyülekezethez csatlakozunk. Itt azóta is otthon vagyunk.

 

3-4. Éveken át szolgáltam a gyerekmisszióban: az iskolás korosztállyal együtt énekeltünk, olvastuk Isten igéjét, és gondolkodtunk róla, meg imádkoztunk a vasárnapi alkalmakon; segítettem a táborok munkájában is. Előrehaladott korom és iskolai munkáim miatt kértem lelkészünket, hogy egy kis időre mentsen fel a rendszeres szolgálat alól.

Az előző ciklusban presbiterként is szolgáltam a gyülekezetben, a missziói bizottság tagja voltam. Ha, Isten hívására és a gyülekezet felhatalmazásával, továbbra is szolgálhatok presbiterként, bármely területen örömmel szolgálok, amit a gyülekezet vezetői kijelölnek számomra.

 

5. Magamról még bemutatkozásként annyit, hogy az ökumenikus iskola tanára vagyok. Szabad időmben szeretek csak úgy lenni a teremtett világ csodái között (kirándulni, úszni, üldögélni, nézelődni), illetve minden olyan dolgot csinálni, amivel törekedhetek eleget tenni az ifjúkoromban Istentől kapott igének: Amely feje a bölcsességnek, azt a bölcsességet keressed: és a te teljes kereséseddel szerezz értelmet. (Példabeszédek 4,7), azaz olvasni, színházba járni, képeket nézegetni, gondolkodni...

Soli Deo Gloria.


Locher Tiborné

Balázs Hajni

 

1. 1968. augusztus 17-én születtem Budapesten. Nyolc gyermekes hívő családban nőttem fel hetedik gyermekként.

 

2. 2014-től járunk családommal a Pesthidegkúti Református Gyülekezetbe, előtte a Pasaréti Református Gyülekezetbe jártunk. Első pillanattól kezdve éreztem, hogy otthonra találtam itt Hidegkúton a testvérek között.

 

3. A presbiteri szolgálatra a testvérek bíztattak, de mivel otthonomnak érzem a gyülekezetet, így magam is azt gondolom, hogy amit tudok, azt tegyek meg azért a közösségért, amiben élek. Isten van az első helyen az életemben, számomra nagyon fontos Isten vezetése, így nyitott a szívem a szolgálatra, a feladatokra, amiket Isten rám bíz.

 

4. Már az első évben bekapcsolódtam a gyerekmissziós feladatokba, a hittan táborban csoportvezetőként voltam jelen és vasárnaponként gyerek istentiszteletet tartok az óvodás korosztálynak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek már kiskorban halljanak Istenről, hogy megéreztessük velük, hogy Isten velük van, szereti őket, gondot visel rájuk és bármikor (örömükben, bánatukban, félelmeikben) fordulhatnak Hozzá imádságban.

 

5. 20 éve óvó néniként dolgozom itt Pesthidegkúton. Nagyon szeretem a gyerekeket, a hivatásomat. 3 lánnyal ajándékozott meg bennünket Isten. Fontos számomra, hogy a családomban, a gyülekezetben és a munkahelyemen is Istent szolgáljam. Isten kegyelmének köszönhetem, hogy több helyen is helyt tudok állni, sokszor ad erőt ez az ige: „Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.” (Filippi 4:13.)

 


Mikus Dezső  (presbiter és gondnok jelölt)

22552865_10214601907787143_5974712596278675596_n.jpg

Mikus Dezső agrármérnök, gazdálkodó vagyok

 

Születtem: Karcag, 1946. július 26-án

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

1998-ban költöztünk Pesthidegkútra, eleinte visszajártunk korábbi gyülekezetünkbe Pasarétre, kb. 1 év múlva végleg átjöttünk a pesthidegkúti gyülekezetbe.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

Az előző két ciklusban pótpresbiterként, ill. presbiterként vettem részt a gyülekezet életében. Most az a megtiszteltetés ért, hogy sokak javaslatára gondnoknak jelöltek. Mivel szeretném a Presbitériumon belüli egységet helyreállítani, és a Presbitérium, valamint a gyülekezet közötti kapcsolatot megerősíteni, engedtem ennek a kérésnek.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

Eddig az Építési Bizottság vezetőjeként szolgáltam, és részt vettem a diakóniai munkában is. Én vagyok az összekötő a kunmadarasi és tiszaigari testvérgyülekezeteink kapcsolatában.

A jövőben, mint gondnok támogatni kívánom a lelkészeink munkáját, hogy zavartalanul végezhessék a gyülekezetünk lelki építését és hirdethessék Isten igéjét. Ezen kívül minden feladatban részt kívánok venni, kiemelten az előttünk álló templombővítés/építés előkészítésében és végrehajtásában. Kérem az Úr segítségét ennek a nagy feladatnak az elvégzésére, hogy mindez a Presbitérium és a gyülekezet egyetértésével békében megtörténhessen!

 

Magamról:

Kunmadarason laktunk édesanyámék ősi házában. 1951-ben minden előzetes eljárás és ítélet nélkül szüleimmel, bátyámmal és nagymamámmal együtt egy hortobágyi kényszermunkatáborba deportáltak. Ez egyúttal teljes vagyonelkobzást is jelentett. A tábori létet, a kifosztottságot és a kiszolgáltatottságot csak erős hittel és sok imádsággal lehetett elviselni, amiben példát mutattak szüleink, nagymamám, valamint a sorstársak. Az a tény, hogy a rendszer számára nemkívánatos elemeknek ítélték családunk tagjait, a további életemet is befolyásolta. A nehézségek ellenére, az Úr kegyelme által sikerült középiskolába majd főiskolára és egyetemre kerülnöm, így rendelkezem egy agrármérnöki, valamint két szakmérnöki diplomával, szakmai elismerésképpen egy főiskolai címzetes docensi címmel. A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak Egyesülete Felügyelő Bizottságának elnöke vagyok.

1971-ben megnősültem, feleségem Gaylhoffer Edit, aki azóta is, kitartó társam a hitben és az élet minden területén. Lányunk, Edit 1972-ben született, 10 éve Ausztriában él családjával, hat gyermeke van. Dezső fiúnk 1974-ben született, egy kislányuk és egy kisfiúk van.

Az idei év végével befejezem az aktív gazdálkodási tevékenységemet, így több időt tudok majd a gyülekezeti munkámra fordítani.

 

 

 

Nagyné Tóth Kinga

Születtem: Budapest, 1970. április 18.

Mióta jár a gyülekezetbe?

2003-ban költöztünk Pesthidegkútra, akkoriban Istent a Budapest-Békásmegyeri Református Gyülekezet tagjaként az énekkarban szolgáltam. Nagyobb ünnepekkor férjemmel, (esküvőnk és gyermekeink kereszteléseinek helyszínére) a Rákosfalvai Református Gyülekezetben mentünk. 2005-ben megszületett második gyermekünk, és ekkor határoztunk úgy, hogy egy közeli gyülekezetet keresünk, így találtunk rá a Pesthidegkúti Református Gyülekezetre.

Miért fogadta el a jelölést?

Életemnek fontos része, hogy családommal együtt a Pesthidegkúti Gyülekezethez tartozunk. Néhány éve hosszú és nehéz megpróbáltatások közé kerültünk, Lelkészünk és gyülekezetünk tagjai mellénk álltak, segítettek és szüntelen imáikkal támogattak minket. Családunknak ez nagyon sokat jelentett. Hiszem, hogy hitemben megerősödve és Istentől kapott talentumaimmal hasznára tudok lenni közösségünknek.

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

·         2006-2007-ben a baba-mama kör tagja voltam.

·         2009 óta veszek részt a gyülekezet gyermekmissziós szolgálatában.

·         2009 és 2010- ben a nyári táborban is szolgáltam a gyerekek között.

·         2012-ben munkám eredményessége érdekében és Lelkészem biztatására elvégeztem a Gyermek Evangélium Tanítása tanfolyamot.

·         2013-ban konfirmáltam és kisebb megszakításokkal veszek részt a pénteki bibliaórákon, (Mustármagok) ahol néha alkalomtartó is vagyok.

·         2014-2016-ig fiaimmal együtt részesei voltunk a mátraházi csendeshétvégéknek, ahol 2015-ben az iskolás gyerekeknek foglalkozást is tartottam.

A gyermekmissziós szolgálatot szeretném folytatni az óvodás csoportban, törekedvén a vasárnapi alkalmak foglalkozásainak minél színesebbé tételére. Célom, hogy minden közösségünkben járó vagy látogató gyermek megismerje az evangéliumot, hogy már gyermekként rábízhassák életüket Jézus Krisztusra, és a későbbiekben rájöjjenek az ige ismeretének fontosságára az életükben. Hozzá szeretnék járulni, hogy a kisgyerekek is örömmel jöjjenek a gyülekezetünkbe, és ott jól és fontosnak érezzék magukat, hogy új ismeretekkel, barátokkal és élményekkel gazdagodjanak. Figyelni fogok, hogy a legkisebbek is képességeikhez képest aktív tagjai lehessenek közösségünknek, hogy megtapasztalják, hogy milyen jó együtt lenni, Isten közösségéhez tartozni.

Nagyon örülnék, ha egyszer tapasztalataimat és tudásomat gyülekezetünk óvodájának alapításánál is hasznosíthatnám.

Néhány mondat magáról.

1996-ban házasodtam össze Lacival, akivel a mai napig is boldog házasságban élek. Büszke vagyok rá, hogy férjem a velem való találkozást követően találta meg Istent. Két fiú gyermekünk van, a nagyobbik Máté, édesapjával együtt öt éve konfirmált gyülekezetünkben és a Lónyay Utcai Református Gimnáziumban végez idén. Két éve a nyári gyermektáborban konyhai szolgálatot vállal és kisebb kihagyásokkal látogatja az ifis alkalmakat. Ákos a Máriaremete- Hidegkúti Ökomenikus Általános Iskolába jár. Reményeink szerint hamarosan Ő is megerősíti Istenbe vetett hitét a konfirmáció alkalmával. Hálás vagyok Teremtőmnek, hogy feleség és édesanya lehetek, hogy mindennapjaimban megtapasztalhatom jelenlétét és igéjéből erőt meríthetek.

Szeretek énekelni, jó zenét hallgatni, táncolni, szép verset és jó könyvet olvasni és olykor gondolkodtató, vicces vagy romantikus filmet nézni. Kedvelek társaságban lenni, ismerkedni, jókat beszélgetni és sokat nevetni. Kikapcsol a futás az úszás a biciklizés, korcsolyázás és a kirándulás. Örömmel tölt el, ha színházba, koncertre, vagy múzeumba mehetek. Izgalomba hoz, ha utazhatok, és idegen helyeket fedezhetek fel. Kíváncsisággal tölt el, ha számomra ismeretlen ételeket készíthetek. De sokszor csak a csendességre vágyom és a szeretteim körében lenni.

Iskoláimat említve az Óvóképző Főiskola elvégzését követően tanulmányaimat az ELTE-n folytattam, ahol a bölcsész diploma mellett a közoktatásvezetői oklevelet is megszereztem.

Később végzettségeimet a kulturális manager képzéssel egészítettem ki, és jelenleg, mint művelődésszervező dolgozom.

Életem egyik meghatározó igéje: „Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róma 9:16)


Nemes Imre

 

Néhány mondat magamról

Nemes Imre vagyok, Hódmezővásárhelyen születtem 1975-ben. Gimnáziumi tanulmányaimat a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnáziumban folytattam.

Egyetemi éveimet Miskolcon töltöttem, a Miskolci Egyetemen szereztem közgazdász diplomát. Azóta is gazdasági, pénzügyi területen dolgozom egy kereskedelmi bankban.

1999. óta élek Budapesten, 2002-ben házasodtam meg. Feleségem pesthidegkúti kötődésű, 2004. óta itt van az otthonunk. Két gyermekünk van.

Szabadidőmben futok (hosszútávfutás) és gitározni tanulok.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

A Hódmezővásárhelyi Református Gyülekezet tagja voltam gyermekkoromtól. Budapesten először a Pasaréti Református Gyülekezet életében vettünk részt, majd mióta Pesthidegkútra költöztünk a feleségemmel, az itteni gyülekezethez tartozunk.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Megtiszteltetésként éltem meg lelkészünk megkeresését.

A Hit eddig is része volt az életemnek, melyen keresztül sok mindent kaptam. Hálás vagyok többek között azért, hogy egy szerető és támogató családban élhetek, hogy olyan barátok és emberek vesznek körül, akik segítenek és inspirálnak az élet különböző területein, és hogy olyan munkát végezhetek, amelyben kihívást találok, és ami folyamatos fejlődést biztosít számomra.

A presbiterjelöltséget úgy élem meg, hogy ezáltal én is adhatok valamit annak a közösségnek, amelyhez tartozom és hozzájárulhatok a gyülekezet fejlődéséhez és épüléséhez.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Talán nem nevezhető szolgálatnak - én mindenestre annak élem meg -, hogy igyekszem az élet minden területén a keresztyén értékrendbe illeszkedő környezetet kialakítani magam körül és gyermekeinket is igyekszem ezen értékrend mentén nevelni.

Mindezt úgy, hogy az adott környezet az alapvető értékek megtartása mellett kiigazodjon és érvényesüljön az értékrendjében és értékítéletében meglehetősen széttagolt, gyorsan változó és konfliktusokkal terhelt világunkban. Ez sokszor nem könnyű feladat.

Ezenkívül lehetőségeinkhez mérten a feleségemmel együtt támogatást nyújtunk különböző szervezetek számára, valamint 6 évvel ezelőtt létrehoztunk gyermekeink óvodája számára egy alapítványt. Az alapítvány a szülői adományokat felhasználva hozzájárul az óvodai környezet fejlesztéséhez, valamint különböző programok megvalósítását teszi lehetővé a gyermekek számára.

Presbiterként egyrészt a fenti elveket követve támogatni szeretném a gyülekezet épülését, másrészt közgazdászként főleg gazdasági és pénzügyi kérdésekben tudok a gyülekezet segítségére lenni.


Nikházy Anita

Születtem: Budapest, 1971. szeptember 20.

Mióta jár a gyülekezetbe?

              Itt lakom Pesthidegkúton születésem óta. Itt kereszteltek, ebben a templomban, majd

              később itt is konfirmáltam. Az Úr olyan kegyesen irányította az utam, hogy itt is

              dolgozom már 22 éve, így mindvégig ennek a gyülekezetnek a tagja maradhattam.

Miért fogadta el a jelöltséget?

Számomra nagy példakép volt apai Nagyapám, aki a Nagyvárad téri gyülekezetben szolgált presbiterként. Ő vitt magával sokszor kisgyerekként templomba, neki köszönhetem, hogy először közelebb kerültem Istenhez. Nagyon büszke voltam Édesapámra, amikor ő itt, a Pesthidegkúti gyülekezetben lett presbiter. Mikor én megkaptam a felkérést, úgy éreztem nem vagyok méltó rá, de egymagam sose lehetnék az, csakis Isten segítségével. Az Úr kiválasztott, elhívott egy feladatra, talán tehetek én is valami hasznosat az ő szolgálatában, így igyekszem hittel és hűséggel elfogadni tőle, mint ahogy Édesapám és Nagyapám is tette Isten kegyelméből.

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

Az iskolai munkánk elég sok plusz elfoglaltságot igényel a család mellett is. De ahogy a gyerekeim nőttek egyre inkább éreztem, hogy szívesen vállalnék a gyülekezetben is több feladatot, pláne miután Édesapám olyan hittel és elhívatottsággal szolgálta az Úrat és a gyülekezetet. Először csak a kórus munkájába kapcsolódtam be, majd mikor elhangzott a felhívás, hogy a Gyerekmisszióba keresnek szolgálókat, úgy gondoltam, hogy az Úr megtalált a nekem való feladattal. Így többek között most már 3 éve az 1-3. osztályosok csoportjában van módom az Úr igéjéről tanítani, amit nagyon szeretek csinálni és szívesen folytatnám is itt a munkát, míg szükség van rám.

Néhány mondat magáról.

Az Ökumenikus Iskolában dolgozom, most egy első osztály tanítójaként illetve angol tanárként. Magam is egy szerető, ökumenikus családban élek, mert férjem és nagyobb lányom katolikus. Köszönhető mindez annak, hogy férjemmel mindketten erős gyökerekkel jöttünk a házasságunkba és fontosabbnak tartottuk a kereszténységünket, az Úr követését, mint, hogy választanunk kelljen a felekezetek között. Ha tehetjük, közösen, egy családként járunk vasárnaponként templomba, de mindkét gyermekünk a saját felekezetébe járt hittanra, konfirmált ill. bérmálkozott. 

            „De én benned bízom Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem.”  (Zsolt.31,15.)


Páldi Csaba

Születtem:

1963. június 1-jén, Budapesten, egy katolikus családba születtem, voltam első áldozó és bérmálkozó. 1990-ben megnősültem, és feleségemmel, aki református családból származik, egyre többet látogattuk a református istentiszteleteket, ahol mindinkább úgy éreztem, az igehirdetések hozzám szólnak.

Mióta jár a gyülekezetbe?

A Pesthidegkúti gyülekezetbe 23 éve, kisebbik gyermekem születése és keresztelője óta járunk rendszeresen és mindkét fiam itt konfirmált. Bár egyre inkább ide tartozónak, reformátusnak vallottam magam, részt vettem az úrvacsorás alkalmakon, sokáig nem éreztem szükségét annak, hogy konfirmáljak is. Úgy gondoltam, mivel voltam első áldózó, én már elköteleztem magam Isten mellett. Végül 2014-ben részben lelkészünk bíztatására, részben egy szószékcserés igehirdetés hatására jelentkeztem felnőtt konfirmációra, hogy ezzel ismét megerősítsem hitemet és a gyülekezethez való tartozásomat is.

Miért fogadta el a jelöltséget?

Nagy meglepetés és egyben nagy megtiszteltetés volt számomra, mikor lelkészünk, Kovács Gergely megkeresett, hogy vállalnék-e presbiteri tisztséget. Sokat gondolkodtam a kérdésen, és végül azért fogadtam el a jelölést, mert azt ugyan nem tudom, alkalmas vagyok-e rá, de azt igen, hogy van hozzá lelkesedésem, és visszatekintve az elmúlt évekre, és látva a gyerektáborokban, a gyermek istentiszteleteken, ifis alkalmakon a fiatalok egyre növekvő létszámát, úgy gondolom, mindenkinek érdemes tennie ezért a gyülekezetért. Az pedig, hogy ezt milyen módon teszi meg az ember, nem rajta múlik, mert „sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg” (Példabeszédek 19, 21).

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

Az eddigi alkalmi besegítéseken túl remélem, van bármely más terület is, ahol hasznos tudok lenni. Műszaki végzettségem okán leginkább a gyülekezet Web felületével, templomi kivetítéssel, kihangosítással kapcsolatos dolgok jutnak először az eszembe, de remélem Isten más feladatokban is alkalmassá tud tenni arra, hogy segíthessem gyülekezet ügyét.

Néhány mondat magáról.

Számítógépes rendszermérnökként dolgozom egy multi cégnél. Születésem óta budaligeti lakos vagyok, és családommal jelenleg is itt élünk. A hidegkúti templomban 2015-ben erősítettük meg feleségemmel Páldiné Márton Katalinnal, a 25 éve tett házassági fogadalmunkat.


Szőnyi Zoltán

Nevem: Szőnyi Zoltán Levente

Születtem: Budapest, 1970 április 18.

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

Hivatalosan 2013-óta, gyakorlatilag 2007-2008 tájékán kezdtem családommal látogatni a Pesthidegkúti gyülekezetet.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Kovács Gergely nagytiszteletű úr keresett meg azzal, hogy többen a gyülekezetben gondoltak rám, a közelgő presbiter választás kapcsán. Aztán szembe jött velem az alábbi ige: „az igazak útja pedig el van egyengetve.” Péld. 15, 19b.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

Igazából az elmúlt években élveztem az „együgyű” templomba járók életét. Oka van miért. Gyakorlatias embernek tartom magam, jó probléma megoldó képességgel, amit a munkámban is jól hasznosítok. Remélem tudom ezzel szolgálni a gyülekezetet is. Tizenkét évig voltam presbiter a Kelenföldi Református Egyházközségben, valamint az egyházközség a munkahelyem is volt 6 évig. Munkahely váltás és egyebek miatt kivártam, míg letelik a ciklus és utána átjelentkeztem hivatalosan ide.

Belecsöppentem anno friss hívőként egy templom építkezés véghajrájába Gyálon, végig csináltam munkatársként egy altemplom felújítást Kelenföldön. Életemben tartottam már hittan órákat, szolgáltam gyermek heteken, tartottam még a mostani munkahelyemen, a Sarepta szeretetotthonban is áhitatokat. Ha eljut a gyülekezet a templom bővítésig, remélem, ott is szolgálhatok. De fuvaroztam már ruhát a szeretetszolgálatnak és javítottam bútort időseknek. Gondolom, Isten most sem fog munka nélkül hagyni.

 

Néhány mondat magamról

 

Bár, még csak 30 éve lakom Máriaremetén, mindig is kötődtem Hűvösvölgy, Pesthidegkút, Máriaremete, Budaliget térségéhez, hiszen apai nagyszüleim Solymáron éltek, és a telek melyen a házunk áll, már 1961 óta a családunké. Apró gyerekként is sokat forgolódtam ezen a tájon. Családos ember vagyok, 22 éve házas. Feleségem, Bogi óvónő. Három gyermekem van. Míra, Gergely és Miklós. Mindannyian itt konfirmáltak, most középiskolások. Én katolikusnak lettem megkeresztelve, de nem volt a családom templomba járó. Felnőtt fejjel huszonegy évesen találkoztam Krisztussal. Némi botladozás, keresgélés után a Református egyházban találtam meg azt a helyet, ahol Jézus látni akar. Életem szakaszaiban sok-sok dolgomat átadtam már Jézusnak. Utolszor az ital rabságát is, immár hét éve. Eredetileg gyümölcs kertész a szakmám (sosem dolgoztam benne), de a munkával eltöltött éveim nagy részét műszaki területen töltöttem (vasúti pályafenntartás, asztalos segéd, kerékpárgyár, autósbolti eladó, épület gondnokság-karbantartás). Már több mint tíz éve a Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon műszaki csoportvezetője vagyok. Rajongok a történelemért, de két olvasmány között, ha olajos lesz a kezem, az sem baj.
Tomka János, dr.

 

1.            Születés hely, idő:

Budapest, 1952. április 30.

 

2.            Mióta jár a gyülekezetbe?

 

Rendszeresen 2011 nyara óta járok feleségemmel, Anikóval együtt a gyülekezetbe. Előtte 1993-óta a Pasaréti Református Gyülekezet tagjai voltunk, de többször megfordultunk a Pesthidegkúti Gyülekezetben is. Hálásak vagyunk azt itt megtapasztalt befogadásért, az élő igehirdetésekért és a közösségért.

 

3.            Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Mert szeretetteljes és bizalmat adó felkérést kaptam. Ha a gyülekezet megválasztana presbiternek, akkor ilyen formában is szeretnék valamit visszaadni abból a sok jóból, amit itt kaptam.

 

4.       Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

Alkalmi jellegű szolgálatok mellett a 2015 elején alakult házaspári kört vezetem Anikóval közösen. Az alábbi területeken vállalnék szívesen feladatokat: gyülekezeti vezetőképzés és –fejlesztés, mentorálás, szervezés.

 

5.       Néhány mondat magáról.

Hálás vagyok, hogy hívő keresztyén családban nőhettem fel és már gyerekkoromban elfogadhattam Isten kegyelmét. Azóta vezérigém: „Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért.” (1Jn 2,12) 1993—2014 között a KPMG-nél dolgoztam felső vezetői beosztásokban. Főiskolai tanár vagyok a Károli Gáspár Református Egyetemen, mellette vezetői mentorálással, tanácsadással és műhelymunkák vezetésével foglalkozom. A Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága tagja vagyok, 1994-2004 között elnöke voltam. Számos előadást tartottam, cikkeket és könyveket írtam többek között a Biblia és a vezetés kapcsolatáról. Három gyermekünk és két unokánk van.


Virágh Sándor

 

Születtem: Budapest 1944.09.19

 

Mióta jár a gyülekezetbe?

 

2008-2009 óta veszek részt a Pesthidegkúti gyülekezet gyülekezeti alkalmain.

 

Miért fogadta el a jelöltséget?

 

Nagy megtiszteltetésnek tekintem a jelölést. Eddig, ha tetszik haszon élvezője voltam a gyülekezeti létnek, így remélhetőleg alkalom nyílik arra, hogy munkámmal szolgálhassam a gyülekezet javát.

 

Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben?

 

A gyülekezetépítés körébe tartozó dolgokra gondoltam. Gyülekezeti rendezvények, nyári táborok segítése, épületfenntartáshoz kapcsolódó feladatok.

 

Néhány mondat magáról.

 

Református lelkészi családban születtem. 1970-ben szereztem Épület villamos mérnöki diplomát a PMMF-en. A következő 20 évben villamos tervezéssel és kivitelezéssel foglalkoztam. 1989-ben kezdtünk családi vállalkozásba feleségemmel, melyet az utolsó 12 évben már két fiunkkal kiegészülve vezetünk. 47 éve élünk feleségemmel boldog házasságban. Fiaink feleségével és a 7 unokánkkal egészül ki 13 főre a vasárnaponkénti családi asztaltársaság.

 


Zábó András, dr.

 

1) Születési hely és idő:

1961. október 19., Budapest.

 

2) Mióta jár a gyülekezetbe?

1982. április 5-én költöztünk ide, azóta járok ebbe a gyülekezetbe néhány megszakítással.

 

3) Miért fogadta el a jelöltséget?

Szabó István püspök igehirdetés utáni előadása tette világossá számomra, hogy van „irányító” és „szolgáló” presbitérium, s ez utóbbinak híján vagyunk – „a presbiter pincér”. Az utóbbi nyílt presbiteri gyűléseken szinte tapintható volt, hogy komoly feszültségek voltak a gyülekezet és presbitérium között, valamint a gyülekezet vezetésén belül, amelyek megoldást, változtatást igényeltek.

 

4) Milyen szolgálatban vesz részt, vagy mivel szeretne presbiterként szolgálni a gyülekezetben? Jelenleg a rendszeres istentiszteleti jelenlétemen és az önszerveződéssel létrejött gyülekezeti csoportban való aktív részvételen kívül más szolgálatban nem veszek részt. Majdani presbiterként szeretném, ha gyülekezetünket élőbbé, aktívabbá tudnánk motiválni a presbitérium szolgálatával. Fontosnak tartom az aktív kapcsolatot a gyülekezet és a presbiterek között. A megújult presbitériumban remélem megtalálom a nekem szóló feladatokat. Keresni fogom őket.

 

5) Néhány mondat magáról.

Református családba születtem, 1975-ben konfirmáltam Pasaréten. 1980-ban érettségiztem a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, a Kántusnak is tagja voltam. 1988-ban kaptam meg orvosi diplomámat, azóta patológusként dolgozom, azaz az élő emberekből eltávolított szövetmintákból igyekszem felállítani a helyes diagnózist, ami a beteg további sorsát befolyásolja. 1994-ben kötöttünk házasságot Vincze Évával itt a templomban; az istentisztelet utáni szerény fogadást tartottunk a mai gyülekezeti terem helyén. Akkor ott még fű volt, két nap múlva kezdődött az építkezés. Gyermekeink Virág és Andris; fiúnk itt részesült a keresztség sákramentumában. 2002-ben Svédországban próbáltunk szerencsét, majd 2005-ben haza költöztünk. Feleségem az Ökuban tanít, gyermekeim is oda jártak iskolába, Virág a Baár-Madasban érettségizett. Mindkét gyermekünk ebben a gyülekezetben konfirmált. Édesanyám velünk él, 90. születésnapját a gyülekezeti teremben ünnepeltük meg 2014-ben. Az utóbbi időkben azt tapasztaltam, hogy a gyülekezetünkben lelki ébredés történik, megújulás zajlik, amelynek szolgáló részese szeretnék lenni akár „mezei” gyülekezeti tagként, akár presbiterként.

1%
PESTHIDEGKÚTI
REFORMÁTUS
ALAPÍTVÁNY
18009640-1-41
Bővebb információ itt!

© Pesthidegkúti Református Gyülekezet 2013-2015.