Keresztelő

A buy generic propecia online keresztség annak a jele, hogy Isten szövetséget köt az emberrel. Nem formális vallási cselekmény, nem pusztán névadó ünnepség, nem kizárólag családi esemény. A keresztséget Isten komolyan veszi, és kifejezi általa megváltó szeretetét. A keresztség alkalma gyülekezeti esemény, ezért mindig a vasárnapi istentisztelet keretében történik.

A buy levitra keresztséget Jézus missziói parancsa alapján szolgáltatjuk ki:

"Nekem buy clomid online adatott minden hatalom mennyen és földön.Menjetek buy kamagra el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében,tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." Máté ev. 28, 18-20

Gyermek-keresztség:

Kérjük, buy clomid online hogy akik szeretnék megkereszteltetni gyermeküket, kb 2 hónappal előbb jelezzék szándékukat a lelkészi hivatal bármely elérhetőségén, vagy személyesen! Kérjük és biztatjuk a jelentkező családokat, hogy vegyenek részt gyülekezetünk életében, a vasárnapi istentiszteleteken! Szeretnénk, ha otthonra találnának közösségünkben, ahol a legkisebbektől a felnőtteken át az idősebbekig minden korosztály megtalálhatja a maga kisebb közösségét, alkalmát.

 

 

 

© priligy online Pesthidegkúti Református Gyülekezet 2013-2015.