"Cserépedények" diakóniai szolgálat

Az egyházközség neve: Pesthidegkúti Református Egyházközség

Címe: 1028. Bp. Hidegkúti út 64-66.
Telefonszáma: 397-4315, 0630-3838145
E-mail címe: kg.hidegkut @ t-online.hu
Képviselője: Kovács Gergely, lelkész és Mikus Dezső, gondnok

Jellege: ˜ anyaegyházközség Mérete: A presbitérium létszáma: 12, A választói névjegyzékben szereplők száma 357

A gyülekezet által működtetett diakóniai szolgálat neve:"Cserépedények”

Címe: 1028. Bp. Hidegkúti út 64-66.
Képviselője: Dr. Futó Judit és Ráczné Kulcsár Katalin

Telefonszáma: 0670-2108305 és 06202123180
E-mail címe:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Vezetők: Dr. Futó Judit orvos és Ráczné Kulcsár Katalin (önkéntes szolgálatként mindketten)

 

Vezetők mobilszáma: 0670-2108305 és 0620-212-3180

A szolgálat alapításának éve: 2008

Bemutatás

Bibliai vezérige (igehely): „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekdjétek velük…” (Mt 7,12)

A szolgálat típusa: gyülekezeti diakónia

 

A clomid online szolgálat rövid története: Az 1929 óta létező gyülekezetben mindig hangsúlyos volt a diakóniai munka: a szegények, elesettek, rászorulók, idősek, betegek és családtagjaik ápolása, felkarolása, gondozása. Néhány éve igyekszünk szervezetten, diakóniai csoportot működtetve, a kapcsolattartást intenzívebbé téve végezni ezt a szolgálatot.

A diakóniai szolgálatok célcsoportjai: A gyülekezetünkben közel hatvan 70 év feletti és fogyatékkal élő testvér van, ők az elsődleges célcsoport. Ezen kívül otthoni vagy kórházi ellátásra szoruló betegek. Valamint az anyagi nehézségekkel küszködő családok, nagycsaládosok.

Küldetése, szakmai koncepció, diakóniai munka röviden:

A buy kamagra online segítségnyújtás a magányos idősek, a fogyatékkal élők, a betegek látogatásával, lelki támogatásával, és a mindennapi életükben nyújtott pártfogással, segítéssel valósul meg. Ez lehetővé teszi az idősekkel való kapcsolattartást, akik már nehezen, ritkán jutnak el a gyülekezetbe. Munkánkban fő szempont a szeretet, a türelem, és az érdeklődő meghallgatás:

fáradhatatlanul propecia online forduljunk a rászorulókhoz, és - őszinte hálaadással - eszközök legyünk az Úr kezében, az Ő dicsőségére.

Az utóbbi időben a szeretetvendégségek, a gyermektábor és egyéb gyülekezeti

alkalmak szervezésében és elvégzésében is részt veszünk, valamint a rászoruló nagycsaládokat személyre szabott élelmiszer csomagokkal látjuk el. A szeretetkapcsolatot elsősorban hittestvéreinkkel gyakoroljuk, de a közvetlen környezetünkben élő, hitben nem járók diakóniai gondozását is végezzük missziós céllal. Segítő párokat alakítottunk ki, amivel egymást is segítjük a szolgálatban. Havonta tartunk megbeszélést a lelkipásztorok részvételével tapasztalásainkról és teszünk javaslatot a további feladatokra. A szolgálat során mi is épülünk, és a gyülekezeti közösség is gazdagodik, az Úr akarata szerint.

Lelkiség buy clomid online megjelenése a szolgálatban:

Krisztussal buy levitra fenntartott élő kapcsolat teszi lehetővé, hogy az Ő akarata szerint végezzük diakóniai munkánkat. Ez gyakran nem csupán fizikai segítségnyújtás, hanem imaszolgálat, lelkigondozás is. A magányos idősek, betegek várják, igénylik látogatásaink alkalmával a közös imát. Mi pedig közösen, vagy csendességünkben visszük a szenvedő, rászoruló ember ügyét imádságainkban az Úr elé. Az imaszolgálat mellett a lelkipásztorokkal együttműködve, őket kiegészítve lelkigondozást végzünk.

Kapcsolatok, együttműködése más szervezetekkel, gyülekezetekkel és szolgálatokkal: A Kunmadarasi Ref. Gyülekezettel van intenzív kapcsolatunk. Igyekszünk segíteni őket ha tehetjük, anyagilag, valamint gyermekek, fiatalok táboroztatásával.

Önkéntesek részvételéről a szolgálatban – Isten kegyelme által, különböző tálentumokkal és ajándékokkal ellátva - 12 önkéntes szolgáló vesz részt szorosabban és további 6 segítő testvér lazábban, alkalmi feladatok ellátásában. Elsősorban nőtestvérek, többeknek világi foglalkozása is kötődik a szolgálathoz: tanárok, orvosok, szociális munkás. Vezetőnk diakóniai-ápolástani oktató. A diakónusok közül ketten presbiterek is, ami lehetővé teszi a közvetlen, személyes összeköttetést a presbitériummal.

Egyéb közérdekű információ

A priligy online Gyülekezetünk minden helyisége (templom, gyülekezeti termek, 1 db akadálymentes wc) akadálymentesen megközelíthető.

 

© Pesthidegkúti Református Gyülekezet 2013-2015.