"Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet,

és hússzívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy

az én rendelkezéseim szerint éljetek"

 (Ezékiel 36,26-27.)

 

 

 

Istentisztelet 2020.06.07.

2020-06-07

Június 7-én, 8.00 és 10.00 órakor istentiszteletre várjuk a Testvéreket, melyek közül az utóbbit online is közvetítjük.

Folytatjuk Alapjaink – Az őstörténetek üzenete az evangélium fényében című sorozatunkat.

Akik templomba jönnek, azoktól azt kérjük, hogy olvassák el és tartsák be a kihirdetett templomlátogatási szabályzatot!

Kövessük együtt figyelmes szívvel az Ige üzenetét!

 

Az istentisztelet az alábbi linken követhető, illetve nézhető vissza:

https://youtu.be/ulqieK6_qsw

 

Trianon 100

gyimes

"Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre..." (Zsoltárok 90,1)

Június 4-én, csütörtökön 16.30-kor harangszóval emlékezünk a 100 évvel ezelőtti trianoni döntésre. Imádságra is hívunk titeket! Hálaadásra mindazért, amit a veszteségek, méltánytalanságok, személyes és közösségi tragédiák ellenére kaptunk, kapunk Istentől. Hálaadásra nemzetünkért, a határok ellenére megélhető közösségért, magyar nyelvünkért, melyen Krisztusba vetett hitünket gyakorolhatjuk, kultúránkért, testi-lelki ajándékainkért, az összetartozás öröméért. Hívunk könyörgésre is: a sebek gyógyulásáért, a közösség erősödéséért, a kisebbségben élő magyar testvéreinkért, erőért, kitartásért, hűségért, hitvalló lelkületért.

Méltó, Istenre figyelő megemlékezést kívánunk mindenkinek!

 

Gitáros dicsőítés

 

gitaros

Pünkösdre is készítettünk egy dicsőítést, hogy énekszóval is ünnepeljük a Szentlélek kiáradását!

https://youtu.be/r-kUB72MYLg

Közreműködött:

Montvai Dóra
Kovács Gergely

 

 

1%

1 ref

Az SZJA 1%-os adakozás lehetősége...

 

Bővebben...

 

Infó tanár kerestetik

BM

A Baár-Madas Református Gimnázium informatika szakos tanárt keres a 2020-2021-es tanévtől.

Bővebben...

 

Adakozás és segítségnyújtás

bankcard

Köszönjük a testvérek áldozatkészségét ebben a nehéz helyzetben is! Isten áldása legyen a jókedvű adakozókon!

Mivel buy levitra online megszűnt a személyes adakozás lehetősége, arra kérünk benneteket, hogy a perselybe buy clomid online szánt összeget, valamint az egyházfenntartói járulékot és az adományokat átutalással juttassátok el a gyülekezet bankszámlájára! 10918001-00000421-16560003

Tudjuk, buy clomid online hogy sokak számára rendkívül nehéz időszak következik anyagilag is, ezért kérjük, hogy akinek propecia online anyagi nehézségei vannak, jelezze felénk, hogy segíthessünk a diakóniai- és segélykeretből!

 

Reformátusok és Trianon

ref tr

A fenti címmel készült egy dokumentumfilm. Szeretettel ajánljuk a figyelmetekbe!

Itt nézhető meg: https://www.youtube.com/watch?v=iYg_lhxagUE

 

Csütörtöki bibliaóra 06.04.

Mark ev

Június 4-én, csütörtökön 18.00 órakor élőben követhető a bibliaóra az alábbi linken:

https://youtu.be/54GlNBFZGGA

Folytatódik a Márk evangéliuma-sorozat, Nagy Dávid igemagyarázatával.

Alapige: Márk 14,43-52

Ének: 335.

 

Templomlátogatási szabályzat

templom 1

Kedves Testvérek!

Az alábbiakban olvasható a szabályzat. Kérjük, mindenki mérlegelje ez alapján is, hogy személyesen, vagy online módon szeretne részt venni a pünkösdi alkalmakon, ill. az utána következő időszak istentiszteletein!

Templomlátogatási szabályzat

Templomlátogatási szabályzat 2020 pünkösdjén, és az utána következő vasárnapokon (érvényes az újabb szabályozásig)

 

·        Pünkösdkor megnyitjuk a templomot, vasárnap (május 31.) 8.00-kor és 10.00-kor tartunk úrvacsorás istentiszteletet. Pünkösd hétfőn (június 1.) 10.00-kor lesz úrvacsorás istentisztelet a templomban. Az alkalmakat továbbra is közvetítjük Youtube-csatornánkon, így azok is részt vehetnek, akik otthon maradnak.

·        Az úrvacsora előkészítése körültekintően, a higiéniai előírások betartásával fog történni. A bort kis műanyag pohárkákból vehetjük magunkhoz. Aki nem tud eljönni a templomi istentiszteletre, otthonában csatlakozhat az úrvacsorai közösséghez. (kérjük, aki így tesz, készítsen elő személyenként egy falat kenyeret, és egy kis pohár bort!)

·        Kérjük, a templomba mindenki szájmaszkban érkezzen, és az istentisztelet alatt is tartsa magán! A bejáratnál kötelező a kézfertőtlenítő használata. Az énekek ki lesznek vetítve. Saját, magunkkal hozott énekeskönyvet használhatunk. Az istentisztelet végén nem lesz kézfogás, és kérjük, mindenki ügyeljen a védőtávolság betartására!

·        A templomban egyszerre 60 ember vehet részt az istentiszteleten, a létszám fölött érkezők a gyülekezeti teremben, ill. ha szükséges, a kerti kisházban követhetik majd az istentisztelet közvetítését.

·        Gyerekistentiszteleti alkalmakat június 21-ig nem tartunk, onnantól nyári, ügyeleti rendben fogadjuk a gyerekeket.

·        A pünkösd utáni, nyári vasárnapokon 8.00-kor és 10.00-kor tartunk istentiszteletet a templomban, ill. élőben közvetítjük online a 10.00 órai alkalmat.

·        A hétközi alkalmakat további rendelkezésig nem tartjuk meg. Kivételt képez az ifjúsági csoport alkalma, mely megtartható a templomkertben. Egyelőre marad a csütörtöki online bibliaóra, és a keddi, zoom-os, beszélgetős bibliaóra.

·        A hivatali ügyintézés rendje is marad: egyelőre telefonon, és emailben lehet intézni a hivatalos dolgokat.

·        A hittantábort az előre tervezett, júniusi időpontban nem tartjuk meg. Terveink szerint augusztus végén tartunk 1-2 gyereknapot. Reménységünk, hogy a szeptember eleji, mátraházi gyülekezeti hétvégét meg tudjuk tartani, erről hamarosan tájékoztatást adunk.

·        Felhívjuk a testvérek figyelmét, hogy bár igyekszünk minden előírást szigorúan betartani, de 100%-os biztonságot nem tudunk nyújtani, így mindenki saját maga mérlegelje, hogy a templomban, vagy online kíván-e részt venni az istentiszteleteken! Kérjük, hogy legyünk egymás iránt megértőek, irgalmasok, együttérzőek, és fogadjuk el egymás döntését. A templom megnyílik, de nem megy mindannyiunknak ugyanolyan könnyen a nyitás, a visszatérés.


Akár a templomban, akár a képernyőkön keresztül találkozunk, ünnepeljük nyitott szívvel a Szentlélek kiáradásának ünnepét!

"Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk." (János 4,24)

Mikus Dezső, gondnok, Kovács Gergely, lelkész

 

Gyereksarok

gyerekbiblia

Kedves priligy online Szülők és Gyerekek!

Ezekben a hetekben sajnos nem tudunk találkozni a gyerekistentiszteleti alkalmakon.

Most néhány könyvet ajánlunk a figyelmetekbe, melyek segítséget nyújthatnak a hitbeli nevelésben, ill. a hitről, Jézusról való beszélgetésekben a családok számára. könyvajánló_családoknak

Bővebben...

 

Segítség kisbaba mellé

magzat ultrahang

Remetekertvárosban élő család keres júniusban születendő újszülött gyermekük gondozásához majd néhány hetes kortól segítséget, megegyezés szerinti javadalmazással.

Bővebben...

 

© kamagra online Pesthidegkúti Református Gyülekezet 2013-2015.